Nyheter

LUGI startar jobbprojekt

LUGI HF, Lunds kommun och Arbetsförmedlingen har under hösten startat ett gemensamt arbetsmarknadsprojekt, Projekt LUKA, som vänder sig till ungdomar som idag står utanför arbetsmarknaden.

Syftet är att använda LUGI som verktyg och metod för att få ungdomar att komma närmare arbete genom att erbjudas arbetspraktik genom LUGI. Många ungdomar saknar arbetslivserfarenhet men genom att låta dem vara delaktiga i föreningens aktiviteter får de lärorik praktik på vägen mot ett jobb eller utbildning.

Idag medverkar LUKA på LUGIs matcharrangemang med allt från förberedelser till genomförandet. De hjälper till vid biljett- o klädförsäljning, på våra nätverksträffar och som matchvärdar.

Nästa steg blir att involvera våra partners i samarbete kring studiebesök och praktik.

– Vi ser att samverkan med LUGI ger oss nya vägar mot sysselsättning och genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter blir det en bra förberedelse för arbetslivet, säger Jakob Kristensson från Arbetsförmedlingen som satsat på projektet.

Arbetslösa ungdomar i regionen kan ansöka till Projekt LUKA genom sin handläggare på Arbetsförmedlingen, då kravet är att de finns inskrivna som arbetssökande.

– Lunds kommun tror mycket på utvecklingen under 2017 och satsningen av projekt LUKA och samverkan mellan myndighet och föreningsliv som kan bidra till att fler unga vuxna närmar sig arbetsmarknaden, säger Jessica Kedling, enhetschef på Socialförvaltningen.

Projektet erbjuder aktiviteter som:

• Medverkan i LUGIs organisation (kansli och ungdomsverksamhet)

• LUGI:s evenemang (elitmatcher, cuper, företagsträffar mm)

• Samarbete med näringslivet kring studiebesök, utbildning och praktik

• Stöd med individuella handlingsplaner • Uppföljning och vägledning

Relaterade artiklar

Back to top button
Close