Nyheter

Nyanlända får hjälp av skånska föreningar

I Skåne finns 21 000 idéburna organisationer och många gör eller vill göra integrationsinsatser. Det skånska projektet Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) har byggt upp och testat en metod för att erbjuda nyanlända flyktingar aktiviteter i föreningslivet, som en del av deras etablering. Metoden sprids nu över landet.

För nyanlända flyktingar i Sverige är hälsa, sociala nätverk och möjlighet att träna vardagssvenska avgörande för att komma in i samhället. Samtidigt är just detta svårt, eftersom det helt enkelt är svårt att lära känna folk som ny i Sverige. Många föreningar kan och vill erbjuda nyanlända aktiviteter, och för att göra det möjligt i etableringsprogrammen behövs stödsystem och metoder.

NAD har utvecklat en modell för att matcha nyanländas egna intressen med föreningslivet. Allt bottnar i etableringsplanen som Arbetsförmedlingen tar fram, och blir ett komplement till andra insatser under etableringen. NAD har arrangerat över 120 aktiviteter för ungefär 550 nyanlända i Skåne. Metoden har spridits till flera andra län, bland annat till Stockholm och Östergötland.

– Det kan vara nyanlända jurister som går en studiecirkel för att möta svenska jurister, en lärare som blir ledare i den lokala läxhjälpsgruppen, en gymföreståndare som tar över en aerobicsgrupp eller en handbollstränare som engagerar sig i stadens handbollsklubb, säger Henrik Nilsson, projektledare för NAD.

Den 9 december arrangerar NAD en spridningskonferens för att berätta om resultaten. På konferensen presenterar utvärderaren Roberto Scaramuzzino, Lunds universitet, en rapport om NAD.

– Utvärderingen visar att NAD som samverkansmodell skapar förutsättningar för att föreningslivet ska kunna skapa aktiviteter för nyanlända i samverkan med det offentliga utan att riskera sin självständighet och oberoende, säger Roberto.

NAD drivs i samverkan mellan NÄTVERKET- idéburen sektor Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne. Projektet är ett delprojekt i Partnerskap Skåne och har de senaste två åren finansierats med medel från Region Skånes sociala investeringsfond och Arbetsförmedlingen.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close