HandbollNyheter

OV:s samhällsprogram allt starkare

OV Helsingborg har erhållit ett bidrag från Crafoordska stiftelsen om 750.000 kronor till projektet “Handbollsskola för alla-mot utanförskap och för integration”. Genom bidraget kommer OV Helsingborg att kunna förverkliga de tankar bakom och aktiviteter i det tre-åriga projektet som legat till grund för den ursprungliga projektplanen.

Projektet har i huvudsak finansierats av Arvsfonden med 4 550 000 kronor. Huvudsyftet med projektet är att erbjuda handbollsträning och andra aktiviteter samt läxhjälp till barn i vissa mer utsatta stadsdelar i Helsingborg för att minska risker för utanförskap och istället verka för integration in i OV Helsingborgs omfattande ungdomsverksamhet. Målsättningen är att inom tre år engagera totalt 200 barn i åldrarna 6-9 år och att minst 50 % av barnen som fyller 10 år fortsätter att vara aktiva inom klubben. Vidare är målsättningen att kunna erbjuda kontinuerlig läxhjälp till barnen samt att även engagera barnens föräldrar i projektverksamheten.

– Vi är oerhört tacksamma för att även Crafoordska stiftelsen bidrar med ett betydande belopp till vårt projekt. Det betyder mycket att vi nu kan genomföra vad vi planerat enligt vår ursprungliga projektplan, kommenterar Johnny Karlsson, ansvarig för OV:s styrgrupp för projektet.

– Vi ser dock redan efter några månader att projektet fyller ett stort behov och att vi måste planera för utökad verksamhet. Det innebär att vi kommer att behöva ytterligare bemanning och insatser i projektet. Vi känner ett stort stöd från företag, privatpersoner och andra och är därför övertygade om att kunna finansiera även en sådan utökning, fortsätter Johnny Karlsson.

Projektet igångsattes under september månad med träningar på Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. Redan nu har cirka 125 barn i åldern 6-9 år anslutit sig på regelbunden basis till träningarna. Barnen fick nyligen pröva på att spela träningsmatcher mot varandra i Filbornahallen.

I projektet ingår även att erbjuda “läxhjälp” till barnen och ett 10-tal OV-föräldrar och andra volontärer bidrar med detta.

-Vi har kommit igång med projektverksamheten betydligt snabbare än vad vi kunnat föreställa oss. Det har varit mycket att göra men är så roligt att se vad som kan åstadkommas för barnen. Bidraget från Crafoordska stiftelsen ger oss ytterligare energi och trygghet i projektet. Vi är mycket tacksamma för det, säger Mats Jacobson, projektledare.

Crafoordska stiftelsen bildades i Lund 1980 av Holger Crafoord. Stiftelsens ändamål är att i första hand stödja vetenskaplig forskning och utbildning samt vård och fostran av barn och ungdom. Stiftelsen är en självständig juridisk person och leds av en styrelse. Stiftelsens kapital är idag c:a 3,1 mrd kr. Stiftelsen har sedan starten mottagit mer än 26000 ansökningar och delat ut över1,4 mrd kr i bidrag för olika ändamål. År 2015 delade stiftelsen ut 81,8 mkr varav 67,0 till vetenskaplig forskning och 14,8 mkr till övriga ändamål.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close