FotbollNyheter

Vid konkurs avgör förvaltaren om BW90 ska spela vidare

Enligt Svenska Fotbollförbundets stadgar ska förening som försatts i konkurs anses upplöst när konkursen avslutats utan överskott. Därför kan division 3-laget BW90 IF inte fortsätta spela om det skulle gå så långt. Men dit är det lång väg kvar.

Förbundet avvaktar alltid den juridiska processen.

– Om en klubb försätts i konkurs har beslutet för vår del redan tagits. Då finns inte föreningen längre, säger Svenska Fotbollförbundets chefsjurist Anders Hübinette.

– Konkursförvaltaren avgör dessutom om man ska lägga ner verksamheten direkt. Det finns ju en möjlighet att i förvaltarens regi driva den vidare. Normalt sett gör man det om man bedömer att det kan ge inkomster som överstiger kostnaderna.

Om det blir konkurs är det alltså den av Tingsrätten utsedde förvaltaren som avgör om BW90 IF ska fortsätta seriespelet. Och skälet måste i så fall vara att hen bedömer att det kan ge inkomster som ökar möjligheten att borgenärerna ska få utdelning.

Under tiden väntar SvFF med sina beslut. Det finns dock en viss gräns.

– Det får inte ta hur lång tid som helst, säger Anders Hübinette.

Enklaste sättet att undvika en konkurs är att betala skulderna till dem som ansökt om den.

I så fall händer heller inget när det gäller kontakterna mellan SvFF och den aktuella föreningen.

En konkurs kan dock även undvikas genom att det beslutas om företagsrekonstruktion eller en frivillig ackordsförhandling. Då kan klubben leva kvar och lagen fortsätta spela, men det blir konsekvenser för serietillhörigheten.

I I förbundets tävlingsbestämmelser (kapitel 1, paragraf 22) slås det fast att det innebär att A-laget automatiskt flyttas ner en division.

“Föreningens representationslag flyttas ned till en serie som ligger en serienivå lägre än den serie laget deltagit i senast. Beslut om nedflyttning får fattas först efter seriespelets slut, inkluderat eventuella kvalomgångar, och ska gälla fr.o.m. närmast följande säsong.”

För närvarande ligger BW90 IF sist i serien och det går att spekulera i att laget åker ur. I så fall innebär bestämmelserna att laget flyttas ner en serie till.

“Förening som dels ska flyttas ned som en följd av vad som ovan angetts i detta stycke, dels ska flyttas ned en serienivå enligt vad som i övrigt är föreskrivet i dessa tävlingsbestämmelser eller i reglemente för elitlicensen, ska nedflyttas två serienivåer.”

Sammanfattningsvis:

Om konkurs: BW90 IF upphör som förening och får inte spela seriefotboll nästa säsong. Hur länge laget ska fortsätta spela i år avgörs av konkursförvaltaren.

Om rekonstruktion eller ackord: BW90 IF flyttas ner i division 4 nästa säsong. Om laget åker ur division 3 flyttas det ner till division 5.

Ole Törner

 

Relaterade artiklar

Close
Close