Nyheter

Skånska stipendiater: Dalby GF arbetar för fler hallar

Under Idrottsledargalan på Sparbanken Skåne Arena delas fem specialpriser ut till Årets förnyare. Temat för 2017 är Barnrättsperspektivet.
En av dessa pristagare Dalby GF vars medlemsantal vuxit så till den grad man behöver en eller flera nya hallar.
– Det här stipendiet ger oss extra luft i lungorna inför arbetet med att få mer träningsmöjligheter för barnen, säger Therese Lundgren, styrelsemedlem i Dalby GF.

Med nästan 350 aktiva gymnaster är Dalby GF är klubb som börjat växa ur sin kostym. För att föreningen ska kunna tillvarata intresset som finns – och dessutom behålla ungdomarna när de kommer upp i tonåldern behöver klubben få bättre förutsättningar.
– Vår utmaning just nu är att få Dalby GF att fortsätta blomstra. Underlaget finns utav tvekan, men vi har stora problem att hitta träningstider, säger Therese Lundgren.
Till vardags arbetar Therese som jurist på regeringskansliet och styrelsearbetet i föreningen har pågått ett drygt år.
– Eftersom jag har två egna barn i föreningen, en tioårig son och en 15-årig dotter, så föll det sig naturligt. Det är svårt att hitta folk som är villiga att arbeta i en föreningsstyrelse, men det är viktigt att hjälpas åt. I styrelsen är jag hallansvarig och ser till att boka tider, ha ordning på alla redskap och så vidare.

Vad tror du motiverar att Dalby GF får det här stipendiet?
– Vi har gymnastik ur ett barnperspektiv – hela vägen. Det är glatt, lekfullt och roligt. Ingen press. Inte ens vid tävling. Det ska vara individanpassat till så stor grad det går. Föreningen vill följa gymnastikförbundets devis – “Rörelse hela livet”.
Beskriv föreningens största utmaningar?
– Tveklöst hallfrågan. Vi behöver fler hallar. Många fler. Inte minst grophallar (med skumgummifyllda gropar där gymnaster kan landa). Men vi märker även att truppgymnastiken har stor utvecklingspotential. Med sitt studsiga golv är det möjligt för de flesta att tävla på hög nivå. Det är en sport som även fullvuxna kvinnor och män utövar.

I Lunds kommun satsas det hårt på – och planeras för – idrottshallar i bygden.
– Men oftast är det bollsporterna som prioriteras Efterhand har politikerna börjat fatta även gymnastikföreningens behov – men det går lite för sakta. Vi vill lyfta gymnastikföreningens möjligheter så att politikerna förstår vilket stort intresse det finns för sporten bland barn och ungdomar.
Vad innebär det här stipendiet från Sparbanksstiftelsen Finn?
– Det ger fantastiska möjligheter och innebär rent praktiskt att vi kan göra fler aktiviteter. Bland annat köpa in mer material.
– Men det är också en bekräftelse för klubben och styrelsen. Nu an vi bli mer bredaxlade och dra in lite mer luft i fortsättningen i dialogen med politikerna. Det är kul att fler tror på oss.

Foto: Ellen Lundgren och Therese Lundgren från Dalby Gymnastikförening gratuleras av Magnus Månsson från Sparbanksstiftelsen Finn.

Läs även:

Fem föreningar prisades av Sparbanksstiftelser

Relaterade artiklar

Back to top button
Close