Nyheter

8,7 miljoner till Malmö e-sport

Malmö e-sport har blivit beviljade 8,7 miljoner kr för ett projekt om e-sport, jämlikhet och integration från Arvsfonden. Projektet är ett samarbete med Spelens hus, Sverok – Respect all Compete, Sverok Skåne, Malmö stad, RFSL Rådgivningen / Habitat Q, Ensamkommandes förbund och Refugees Welcome Malmö.

Projektet har titeln Digital Social Fritid och är indelat i tre riktade satsningar. Den första satsningen ska främja jämlikhet inom e-sporten. Delprojekt två syftar till att med hjälp av e-sporten understödja integration för nyanlända, liksom mellan ungdomar i Malmös olika stadsdelar. Den tredje satsningen är ett skolmästerskap i e-sport för gymnasiet och har som mål att vara en naturlig mötesplats för Malmös ungdomar.
– Redan när vi bildade Malmö e-sport började vi jobba aktivt med mångfald, jämlikhet och ungdomsdemokrati inom e-sporten. Nu kommer vi kunna fortsätta tillgängliggöra e-sporten för Malmös unga samtidigt som vi kan mångdubbla våra insatser för inkludering och mångfald, säger Chris Jonasson, ordförande i Malmö e-sport.

Projektet som helhet bygger på principen att e-sportare som träffas på fysiska mötesplatser har en vänligare och mer inkluderande attityd. Genom att fokusera på e-sportens djupa förankring i samhället, i synnerhet bland unga, och det ständigt växande intresset från allmänheten, vill Malmö e-sport tillsammans med sina samarbetspartners främja jämlikhet och integration på bred front.
Samir Arabi-Eter, projektledare på Spelens hus (bilden nedan):
– Det är otroligt roligt att vi kunnat vara med och ta fram ansökan samt vara en del av projektet Digital Social Fritid. På Spelens hus har vi sett hur en sådan här långtidsinvestering kan blomma ut i ett ökat ideellt engagemang bland unga.

samir

E-sport som precisionsidrott har nyligen varit i ropet tack vare en uppmärksammad ansökan till Riksidrottsförbundet. Skolmästerskapen i e-sport i Malmö blir förhoppningsvis också ett viktigt steg i arbetet med att ge status åt unga spelare och etablera tydliga vägar till en framtida proffskarriär.
– Jag tappade nästan telefonen av glädje när jag nåddes av beskedet att vår förening Malmö e-sport fått sin ansökan godkänd. Projektet är något av det största som hänt svensk e-sport, säger Alexander Hallberg, förbundsordförande i Svenska e-sportförbundet.
Fem personer kommer att arbeta i projektet: en projektledare, tre processledare och en verksamhetsledare. Tjänsterna kommer att utlysas under sommaren.

Om Malmö e-sport:
Malmö e-sport är en ideell förening som verkar för att e-sporten ska vara en meningsfull och givande aktivitet där alla kan känna sig välkomna. Föreningen har funnits sedan 2014. Sedan hösten 2016 driver de en lokal på Mitt Möllan i nära samarbete med Spelens hus och Stena Fastigheter. Malmö e-sport har ca 200 medlemmar och 22 aktiva avdelningar som veckovis anordnar träning, teoriutbildning, ledarutbildning och annan e-sportrelaterad verksamhet.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close