Nyheter

Nilensjö tar över i IS Göta

IS Göta i Helsingborg hade den 12 juni årsmöte för 119:e året i följd. Föreningen består av fyra sektioner: tennis, bowling, friidrott och Göterna som är före detta aktiva som har en sektion av mer social karaktär.
Totalt har föreningen cirka 1 000 medlemmar och de tre idrottsliga sektionerna är alla väldigt framgångsrika i sina olika verksamheter.

Vid årsmötet valdes ny ordförande efter Mats Holger som innehaft positionen under 12 år. Tillträdande ordförande är Bo Göran Nilensjö, som sedan 17 år tillbaka tillika är ordförande i friidrottsektionen.
Vad står på agendan härnäst för IS Göta?
– Det finns en del områden som jag tror de flesta ideella föreningar brottas med. Vi är ett starkt varumärke, men agerar på en tuff marknad där alternativen för medlemmarna är fler än någonsin. Utmaningen för oss som klubb blir att hålla oss i framkant av utvecklingen och fortsätta finnas med som ett intressant alternativ. Medlemmarna utvärderar på ett annat sätt idag, undersöker möjligheter, jämför och väljer den lösning som passar dem bäst.

För många idrottsföreningar är det svårt att rekrytera – och behålla medlemmar?
– Den ideella sektorn har aldrig haft det jobbigare än nu. Tiden är en bristvara i samhället, och att få individer att engagera sig på sin fritid är inte enkelt. Samtidigt är det just engagemang som hela sektorn bygger på. Det pågår många projekt inom Riksidrottsförbundet om hur man ska möta denna nya verklighet, men svaren är än så länge få. Vi kommer definitivt ha med det som en viktig del i vårt arbete.
– Jag brinner för det ideella och vi som arbetar i sektorn vet vilket otroligt viktigt samhällsansvar vi har. En ambition måste vara att få fler att inse det och stötta på sitt sätt. Frågan om sektorns framtid och våra barns hälsa går hand i hand, där måste vi hitta lösningar.

Nilensjö pratar om målbilder.
– Ett annat potentiellt förbättringsområde för oss är att lyfta upp en gemensam målbild för hela föreningen. Vi har varit starka som sektioner och växt kraftigt, men har inte alls utnyttjat synergierna som finns. Kommunikationen mellan sektionerna och till alla medlemmar måste stärkas. Vi ska försöka bygga en Götakultur över gränserna.
Stora områden – vad blir första åtgärden?
– Initialt att samla den nya styrelsen och titta på arbetsmodell, resurser, med mera. Friidrotten har drivit löpintresset i Helsingborg under många år, och när året summeras så kommer vi kunna räkna in c:a 10 000 deltagare på de olika lopp vi arrangerar. Vi har under min tid som ordförande i friidrottssektionen gått från 20 medlemmar till att nu vara över 500, och är därmed Sveriges största ideella löparklubb.
– Vi har lärt oss mycket under dessa år. Tennisen har gjort en stark resa de senaste åren, bowlingen tillhör de bästa klubbarna i Sverige. Genom att identifiera respektive sektions styrkor, svagheter och framtidsutmaningar så kan vi lära av varandra och tillsammans skapa en gemensam klubbkänsla och ett stärkt varumärke. Som vanligt är tiden en bristvara, detta ska vi göra på vår fritid – men med rätt fokus så tror jag att det finns en stor utvecklingspotential vad gäller såväl de idrottsliga framgångarna som vårt sociala och aktivitetsfrämjande arbete.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close