Nyheter

Pantern kastas ur Allsvenskan

IK Pantern kastas ur Allsvenskan och ner i division ett.
Det beslutet kom från ishockeyförbundets licensnämnd som hade ett extrainsatt möte under onsdagen.

Svenska Ishockeyförbundets licensnämnd för SHL och HockeyAllsvenskan har beslutat att IK Pantern flyttas ned från HockeyAllsvenskan.
Anledningen?
Klubben uppfyller inte de ekonomiska kraven – och inkom inte med den reviderade årsredovisning som licensnämnen krävde.

Vilket lag som ska ersätta IK pantern är inte klart. Kristianstad som var ytterst nära att kvala upp torde rimligtvis stå på tur.

Licensnämnden skriver:

“Pantern har inte inkommit med de handlingar som krävs enligt villkoren för spel i Hockeyallsvenskan, det vill säga en komplett årsredovisning med revisionsberättelse från auktoriserad revisor, som visar att kapitalet är återställt. Eftersom Pantern inte har visat att föreningen har återställt kapitalet ska föreningen nedflyttas i seriesystemet. Några särskilda skäl att frångå denna huvudregel finns inte”.

“Trots ytterligare påminnelser hade Pantern inte heller vid Licensnämndens sammanträde den 14 juni 2017 inkommit med någon årsredovisning. Efter samtal med IK Panterns ordförande Mattias Schönhult, beslutade Licensnämnden att ge föreningen ytterligare en möjlighet att lämna in de handlingar som alltså rätteligen skulle ha varit Licensnämnden till handa redan den 31 maj 2017. IK Pantern har muntligen och skriftligen upplysts om att Licensnämnden beslutat att pröva IK Panterns elitlicens vid ett extrainsatt möte den 21 juni 2017.”

Bland de krav som ställs för att få licens för spel i Allsvenskan är att föreningen ska ha en stabil ekonomi. Ordagrannt: “…vilket betyder att förening varken är på obestånd eller har ett eget kapital enligt undertecknad och reviderad årsredovisning per den 30 april som under tvåå på varandra följande räkenskapsår understider en miljon kronor.”

Pantern kan överklaga beslutet fram till och med den 5 juli.

Bakgrund:

Säsongen 2015/16 placerades IK Pantern i det så kallade kontrollåret på grund av kapitalbrist. Inför säsongen 2016/17 hade Pantern inte återställt det egna kapitalet. Trots detta beviljade Licensnämnden licens och placerade IK Pantern i ett nytt kontrollår med följande motivering.

Föreningen har lämnat en handlingsplan för att återställa kapitalet till den 30 april 2017. Handlingsplanen bedöms som realistisk. Vid en samlad bedömning, varvid hänsyn bl. a. tas till att kapitalkravet höjts från 1 krona till 1 miljon kronor under det granskade året, att kapitalbristen är ringa och att föreningen visat hur den kan återställas, finner nämnden att särskilda skäl föreligger.

IK Pantern befinner sig alltså på nytt i kontrollår och det har därför ankommit på föreningen att senast den 31 maj 2017 till Svenska Ishockeyförbundet lämna en komplett årsredovisning med revisionsberättelse från auktoriserad revisor, som visar att kapitalet är återställt. Pantern upplystes om denna skyldighet i Licensnämndens beslut den 7 juli 2016 och i brev den 28 februari 2017.

Någon reviderad årsredovisning inkom emellertid inte inom den föreskrivna tiden.

Pantern: “Vi uppfyller kraven

Relaterade artiklar

Back to top button
Close