Nyheter

Malmö Stad nu Fair Pay-certifierat

Malmö stad tar ännu ett steg mot jämställd idrott och blir Sveriges första Fair Pay-certifierade kommun. Certifieringen är en kvalitetsmärkning och ett led i arbetet med idrott på lika villkor mellan kvinnor och män.

Stiftelsen Fair Pay ska under tre år granska kommunens idrottsverksamheter och bolag för att se till att resurserna fördelas jämt, men också att träningstider och tillgång till anläggningarna fördelas rättvist mellan könen.

Fair Pay grundades av fotbollsspelaren Caroline Jönsson 2012 med syfte att påverka den ekonomiska strukturen inom idrotten och göra resursfördelningen och sponsringen mer jämställd. I dag går merparten av resurserna till manliga idrottare.

– Jag är stolt över att Malmö är Sveriges första Fair Pay-kommun. Vi har arbetat länge med jämställdhet och tvekar inte att ta ytterligare ett steg för att förutsättningarna för män och kvinnor inom idrotten ska bli jämställda, säger Frida Trollmyr (S), fritidskommunalråd.

– Vår princip är att resursfördelningen ska vara jämställd. Med certifieringen ger vi Fair Pay-stiftelsen i uppdrag att följa upp vårt jämställdhetsarbete och se till att vi lever upp till kraven vi ställer på oss själva. Vi vill bli bäst på jämställd idrott och välkomnar granskningen, säger hon.

– Det här betyder jättemycket för oss i FC Rosengård, vi jobbar hårt för att bli jämställda. Att Malmö går i den här riktningen är stort, jag är säker på att det här kommer att påverka oss positivt, säger Therese Sjögran, sportchef i FC Rosengård.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close