Nyheter

Ny aktivitetspark i Sjöbo – så ser den ut

Fösta spadtaget är bara några månader bort. En aktivitetspark för alla ska byggas i Malenas park. Nu släpper Sjöbo kommun förslaget på hur den ska se ut.

Aktivitetsparken är en produkt av medborgarnas önskningar. Det började redan 2014 när Möllers mosse skulle restaureras med fokus på folkhälsa och bevarande av tätortsnära natur.
– När vi frågade vad Sjöbos medborgare önskade sig var det en skatepark som hamnade överst på önskelistan, berättar tekniska förvaltningens utvecklingsledare Åsa Löfgren.

Men Möllers mosse var inte rätta platsen för att anlägga en aktivitetspark. Istället blev det röjning, grillplats, brygga och utomhusgym, men tanken hos både politiker och tjänstemän var väckt och utredningen av en placering för en eventuell skatepark började.
– Nu har vi kommit så långt att projektering, bygglovsansökan och upphandling av entreprenör är nästa steg, säger Åsa Löfgren. Om inget oförutsett händer är planen att första spadtaget tas i mars 2018 och då börjar vi med skatedelen. Tidplanen för boulebana och parkourbana är inte satta men de kanske kan anläggas parallellt med skatedelen.
– Allmänheten, de olika kommunala råden, boende i området och en referensgrupp med blandade åldrar och olika intressen har fått lämna synpunkter och på olika sätt varit med i arbetet med att ta fram hur parken ska se ut.

Företaget Pivotech har tagit fram gestaltningen till parken. Det är ett företag som har stor erfarenhet av liknande uppdrag och som förstår behovet av tillgänglighet och säkerhet, menar Åsa Löfgren. Politiker och tjänstemän har gjort studiebesök på likande parker och sett hur det kan fungera.
– Just tillgänglighet och att aktiviteterna tilltalar olika åldrar och både män och kvinnor är viktigt för oss, säger Åsa Löfgren.

Halva kostnaden för parken får Sjöbo kommun genom stöd från Boverket – hela 4 miljoner kronor.
– Det är halva kostnaden och har gjort att vi kan öka tempot i byggprocessen, säger Åsa Löfgren.
Pengarna från Boverket kan sökas som stöd för utemiljöer i vissa bostadsområden. Boverket har beslutat att tilldela Sjöbo kommun pengarna eftersom projektet involverar flera intressenter och attraherar gruppen 11-23 år, och fungerar generationsöverbyggande.
– Det här är en fantastiskt rolig arbetsuppgift för oss och vi ser fram emot att få färdigställa parken åt medborgarna, säger Åsa Löfgren.

Planen är att första delen invigs i september 2018.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close