Nyheter

Höörs Föreningsallians: “Det är inte rimligt”

Det kokar i Höör sedan kommunen aviserat om besparingar som kan slå hårt mot föreningslivet.
Konsekvenserna kan bli förödande, menar Bengt Nordén, ordförande i Höörs Föreningsallians.
– Följden av kostnadsökningar är att föreningar måste täcka dessa. Höjda medlemsavgifter är en direkt följd eller ytterst som en av våra medlemsföreningar uttryckte sig, ”vi orkar inte, vi lägger ner”.

Höörs Föreningsallians, en paraplyorganisation med ett 20-tal föreningar och som nu backas upp av ytterligare ett tiotal lokala föreningar, riktar hård kritik mot kommunens sparplaner.
– Kommunen är nu uppenbarligen av olika anledningar i ett utsatt ekonomiskt läge och omfattande besparingar aviseras. Med kort varsel, vi upplever det som mycket kort varsel, skall beslut fattas (29 november) om besparingarna och vi informeras om dessa i första halvan av november. Vi upplever det såsom att politiken i Höörs kommun vill ha en minimal diskussion och beslutar nu genom att skjuta från höften. Med andra ord, döda frågan så att det inte seglar upp som en valfråga, menar Nordén.

Föreningarna har informeras om att Kultur och fritidsförvaltningen 2018 skall genomföra besparingar på 3,9 miljoner kronor vilket motsvarar ungefär 10% av budget. För övriga kommunens förvaltningar, uppgår besparingarna till cirka 2,5% av deras respektive budgetar.
– Att driva en förening är inte lätt, inga intäkter är självklara och det är många gånger svårt att påverka kostnader. Följden av kostnadsökningar är att föreningar måste täcka dessa. Höjda medlemsavgifter är en direkt följd eller ytterst som en av våra medlemsföreningar uttryckte sig, ”vi orkar inte, vi lägger ner”.
– Det känns mycket orättvist att belasta de ideella föreningarna särskilt då kommunens kostnader för föreningsverksamheten har varit oförändrat i många år. LOK-stödet är inte ändrat, nivån på skötselavtal och anläggningsbidrag är oförändrat.

Höörs Föreningsallians betonar att de förstår att besparingsåtgärder måste sättas in – “men först skall kommunens ledning göra rätt för sig”.
– Vid föreningarnas diskussion drar vi slutsatsen att i Kultur och Fritidsförvaltningen budget finns det inte tillräckliga medel för att klara drift av gjorda investeringar eller förvärvad (påtvingad) verksamhet såsom Höörs bad och sportcenter. Vi ser i Höörs kommuns skrift, Integrerad årsredovisning 2016, att 2016 var Höörs bad och sportcenter underfinansierat med 1,5 miljoner. Siffran idag torde vara närmare 2 miljoner kronor. Vår slutsats av den information vi tagit del av, är att beslut tagna av kommunledningen om Höörs Bad och sportcenter kommer nu att belasta föreningarna. Vi ser att badet underfinansieras där Kultur och Fritidsförvaltningen ej erhållit tillräckliga medel för att driva och utveckla Höörs Bad och Sportcentra.
– Det är mycket olyckligt att Höörs kommun genom Kultur och fritidsförvaltningen straffar övriga skötsamma föreningar som gör ett så oerhört viktigt arbete för den sociala kvaliteten i Höörs kommun. Kostnadskonsekvensen bli mångfaldig, när dagens föreningar som engagera ungdomar i Höör inte får nödvändiga förutsättningar att jobba vidare. Det är inte rimligt att kommunen trycker ut sitt egna misstag på en liten förvaltning som i sin tur tvingas strypa välbehövliga bidrag till föreningar som med sina oavlönade ideella entusiastiska ledare försöker skapa meningsfull och utvecklande verksamhet för dagens barn och ungdomar.

Via en skrivelse till kommun kräver Höörs Föreningsallians att kommunledningen omvärderar och omprioriterar i besparingskravet mot Kultur och Fritidsförvaltningen.
– Förslagsvis kan kommunstyrelsen ta om ansvar för anläggningen och dess kostnader och utveckling genom att lägga den direkt under sig själva.
Just detta har de två kommunalråden flaggat för.
– Alternativet är att kommunledningen ger ett årligt tillskott till Kultur och Fritidsförvaltningen som täcker drift av gjorda investeringar eller förvärv såsom Höörs Bad och Sportcentra.

Nordén avslutar:
– I Höörs kommuns skrift, Integrerad redovisning 2016 står det under rubriken ”Kommunens attityder och förhållningssätt. ”Vi har mod och tar ansvar för våra handlingar.”
– Bra säger vi, gör det och låt inte föreningarna stå för kalaset.

Höörs Föreningsallians representerar 20 föreningar inom idrott, fritid och kultur. Alla föreningarna i Höörs kommun representerar många barn och ungdomar och uppskattningsvis cirka 6000 föräldrar som också är väljare.

Läs även:

H65-ordföranden: “Risken är att många barn tvingas sluta”

Insändare: “Spara inte på idrotten i Höör”

Relaterade artiklar

Back to top button
Close