Nyheter

Arenan i Lund får två extra hallar

Det behövs nya idrottshallar i Lund, bland annat för att möta de behov som finns i skolorna.
Nu har kommunen tagit ett stort steg i “rätt” riktning – och de nya hallarna placeras bakom nuvarande Sparbanken Arena.

Kommunstyrelsen i Lund gav, vid sitt senaste sammanträde, servicenämnden i uppdrag att börja projektera för bygget av två nya idrottshallar i anslutning till Sparbanken Skåne Arena. Nämnden ska senare återkomma med underlag för beställning av idrottshallarna.

En av hallarna ska vara anpassad för skolidrott och inomhussport, den andra ska vara en så kallad kombihall som byggs för skolidrott och gymnastik.
Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att utreda kampsportens lokalbehov och föreslå en lokalplacering för detta.

LUGI:s gymnastikförening, med 1300 aktiva medlemmar och ännu fler på kö, har länge tryckt på för att få bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet och kommunen har också avsiserat att det ska satsas på just det. En av hallarna förväntas byggas till en multihall, anpassad för gymnastikföreningens behov. Bollhuset, som i sin tur är i renoveringsbehov, har tidigare varit aktuellt, men vad som händer med den hallen är oklart.

Sedan tidigare har det beslutats om nya idrottshallar i Dalby och Veberöd i prisklassen mellan 40-50 miljoner kronor. De två nya hallarna beräknas kosta sammanlagt cirka 100 miljoner kronor och den första “beöver” stå klar 2019. Utmaningen? Den tar två år att bygga. Hall nummer två beräknas stå klar 2021.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close