HandbollNyheter

Lyckat första år för OV:s samhällsprojekt

Sedan september i fjor har samhällsprojektet “Handbollsskola för alla” bedrivits i OV Helsingborgs regi.
Resultaten överträffar så här långt förväntningarna.
– Det har blivit en del positiva snöbollseffekter som vi först inte hade räknat med, säger projektledare Mats Jacobson.

“Handbollsskola för alla” har blivit ett begrepp i Helsingborgsregionen. Sporten, och framför allt klubben OV Helsingborg, har tagit ett stort steg utanför sina vardagliga ramar och gör nytta utanför handbollshallarna.
– Vi har varit igång i drygt ett år. När allt inleddes sattes det upp en målsättning som byggde på att vi inom tre år skulle ha 200 barn i handbollsträning och att 60-70 barn skulle få läxhjälp varje vecka. Dit nådde vi redan efter ett halvår.

Idag bedriver OV Helsingborg sitt projekt på verksamheter på fem skolor. Dalhelmsskolan, Drottninghögsskolan, Kubikskolan, Nanny Palmqvist-skolan och Wieselgrensskolan
– Där har vi aktiviteter varje vecka, samt läxhjälp. Sedan har vi haft aktiviteter varje lov, oftast med handbollsfokus.
En viktig del är att barn ska träffa barn från andra delar av stan, så vi har bjudit in barn från våra egna grupper i åldrarna 7-10 år och fått till häftiga möten. Efter fem minuter är de kompisar med varandra.

Foto: Annie Svensson i OV Dam som är tränare inom OV Helsingborgs projekt “Handbollsskola för alla”.

– Sedan har vi andra delmål, som att engagera barnens föräldrar.
Där torde det vara en högre tröskel?
– Ja, och vi måste gå via barnen. Nu har vi haft öppet hus där vi bjudit in barnen och deras föräldrar för att skapa mötespunkter. Vi har varit på Helsingborgs Arena och Filbornahallen. Föräldrarna får även chansen att spela med och mot sina barn. En av de större utmaningarna totalt är att få barnen att komma in i den ordinarie verksamheten. Vill sakta styra dem mot att spela i riktiga lag.

Jacobson betonar en viktig detalj; nya handbollsspelare är “bara” något man får på köpet.
– Rekryteringsprocessen är bara en liten del utav helheten. I grunden är detta ett samhällsprojekt med målsättningen att barnen ska leva i samhället – inte utanför det. Nu skapar vi ett intresse för sporten och hur det över huvud taget fungerar när man spelar i ett lag. Hittills handlar det om 12-15 barn som tagit steget till att faktiskt också börja spela handboll i ett lag.

Huvudfinansiär till “Handbollsskola för alla” är Arvsfonden – som nyss fått en sammanfattning för det första året av tre. – Vi gör en omfattande rapportering varje år – där vi redovisar hur arbetet går och de verkar väldigt nöjda. Vi har dessutom fått mycket exponering i media för det här projektet.
– När vi startade projektet fick jag och min kollega Lasse Persson ett yttre ramverk som vi skulle fylla med kvalitativt innehåll. Utifrån det har det hänt mycket som inte kunnat förutses. Som engagemanget kring läxhjälpen där vi fått in en bank som själva har personal som hjälper barnen med läxor. Även Scandic ställer upp på motsvarande sätt. Det var ingenting vi tänkte på dag ett, men det har blivit en snöbollseffekt och en positiv sådan.
– Kring handbollsbiten är det flera unga välutbildade tränare som ställer upp ideellt, men även en del pensionärer har anslutit sig till i projeket. Sådant är naturligtvis väldigt glädjande – och ett kvitto på att människor tycker att vi gör någonting bra. Att man kan integrera samhällsnytta med idrott.

Även kommunpolisen Johan Mangbo har uttalat sig i frågan.
– Idag vill det till att hela samhället; Helsingborgs Stad, den lokala polisen, det lokala näringslivet den lokala föreningslivet tar ett samlat grepp om en så viktig fråga som integration. En fråga jag anser är en ödesfråga för vårat samhälle.
– Vår uppfattning är att detta är värdefullt. Jag bedömer att det här kommer att bli oerhört framgångsrikt över tid.
Mats Jacobsson:
– Jag har mött representanter från andra idrottsföreningar där en del skulle gärna vilja arbeta på liknande sätt själva. Vi kan tillhandahålla en annan arena utanför skolan, där barn kan utveckla sitt självförtroende, sin samarbetsförmåga och sitt agerande socialt. Man kommer in i en förening och behöver inte vara klockren på svenska eller matte – men ges möjlighet att stärka andra bitar.


Fakta:

Handbollsskola för alla

Projektet “Handbollsskola för alla – mot utanförskap och för integration” bedrivs i fyra utsatta områden i Helsingborg: Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. Målet är att fler barn ska få en meningsfull och aktiv fritid genom läxhjälp, lek och handbollsträning.

“Handbollsskola för alla” innebär strukturerade aktiviteter 1-2 gånger per vecka för flickor och pojkar i åldern 6-9 år. På lång sikt är syftet att minska antalet ungdomar som hamnar i utanförskap. Projektet planeras att pågå under tre år, 2016-2019.
“Handbollsskola för alla” är ett mycket omfattande projekt inom OV Helsingborg, men även i kommunen, Projektet stöds främst av Arvsfonden med 4,5 miljoner kronor, men också genom ett betydande bidrag från Crafoordska stiftelsen. Även Helsingborgs stad samt Helsingborgshem och Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar till projektet.
Två heltidsanställda samt tio deltidsanställda ledare ansvarar för verksamheten. Projektet drivs inom OV Helsingborg av Mats Jacobsson, projektledare, och Lars Persson, idrottslig ledare.

Christoffer Ekmark

Relaterade artiklar

Back to top button
Close