FotbollLandskrona BoISNyheter

Robert Carlén om situationen i BoIS

"De som kan identifieras riskerar att uteslutas ur Landskrona BoIS"

Okonventionella ekonomiska lösningar, anklagelser i omgångar, äggkastning, polisanmälningar och försvarstal.
Det har stormat i Landskrona BoIS bland dess medlemmar och styrelse de senaste dagarna.
– Det finns en irritation bland medlemmarna, vilket är förståeligt, men också en bristande insikt i hur en elitklubb fungerar, säger styrelseledamoten Robert Carlén.

När valberedningen i Landskrona BoIS nyligen tog fram förslag på en ny styrelse föreslogs Robert Carlén, managementkonsult och ekonomichef på Hästens sängar civilt, som ny ordförande efter avgående Gabriel Munck.
Sedan ett år tillbaka sitter han i styrelsen som kassör. Och att det “stormat” skrattar han lätt åt som om det vore ett understatement.
– Vi är alla människor som gör både rätt och fel. Vissa fel blir det konsekvenser utav och det måste man hantera och acceptera. Nu tycker jag dock att det gått till överdrift.

På kort tid har Landskrona BoIS värdegrund ifrågasatts i de egna medlemsleden – där ett alternativ förslag på styrelse tagits fram.
– Det finns en skiljelinje i styrelsearbetet. Det vardagliga operativa arbetet – och värderingar. Vilka värderingar vill vi ha i klubben och hur vill vi att styrelsearbetet ska bedrivas? I de frågorna finns det en tydlig linje som jag verkligen tycker att vi efterföljer.
Vissa medlemmar och supportrar håller kanske inte med?
– Vi har haft löpande läckor från styrelsemöten där diskussioner som förts där till vissa delar blir offentliga. Det skapar misstänksamhet och irritation hos samtliga, säger Robert och fortsätter:
– Det finns en irritation bland medlemmarna, vilket kanske är förståeligt, men också en bristande insikt i hur en elitklubb fungerar med stort beroende av sponsorer som vill kopplas samman med klubben och med villighet att investera i varumärket Landskrona BoIS. Storsponsorer som Peter Condrup finns i alla framgångsrika elitklubbar idag i Sverige och han har ett enormt engagemang i klubben, förutom att vara en stor ekonomisk sponsor.
– Å ena sidan tycker man att medlemmarna ska ha större makt. Samtidigt glömmer man bort att det är många intressenter att tillfredsställa i en elitklubb. Åskådare, stad, medlemmar, sponsorer och så vidare. Alla vill ha någonting att säga till om. På tal om värderingar, så tycker jag inte att de som kallar sig medlemmar och uttrycker sig illa eller vulgärt om klubbens funktionärer på sociala medier som några gör följer klubbens värderingar.

Den senaste tiden har Peter Condrup anklagats av medlemmar och supportrar för att köpa sig till makt i föreningen genom sin sponsring. Missnöjet har till och med blivit så stort att hans hem “äggats” – en händelse som polisanmälts.
Det får Robert Carlén att återknyta till hur värderingsarbete ska bedrivas generellt.
– Det har funnits olika vyer på hur starkt man ska styras av dessa. Värderingar är otroligt viktiga – och att de verkligen följs. Det spelar ingen roll om det är spelare, tränare, anställda, styrelsemedlemmar eller andra medlemmar som brister i det – om man inte vill följa våra värderingar så ska man kanske inte vara med i Landskrona BoIS. Man har värderingar för att man vill att vi ska ha samma värdegrund i föreningen, vilket vi kallar vår svartvita tråd. Det handlar om sunda saker, som att visa respekt för varandra, ha ett vårdat språk, inte tolerera mobbing – och att man blir respekterad för den man är och det man gör. Detta är otroligt viktigt om man är en klubb med elitambitioner. Sponsorer kräver att man har sunda värderingar. Idag står sponsorintäkterna för cirka 50 procent av våra intäkter.
– Värderingar ska man inte bara skriva på ett papper. Man måste efterleva dem. Det vore förödande om inte alla förstår att värderingar är viktigt för oss.
En del av misstänksamheten mot nuvarande styrelse grundar sig kanske på att ni inte varit tydliga nog i er kommunikation?
– Det kan jag hålla med om. Vi borde ha varit bättre på detaljredovisning. Och vi skulle absolut kunnat varit bättre i vår kommunikation generellt, något som resulterat i att vi nu arbetar fram en bättre mediastrategi för klubben.

Styrelsens ekonomiska arbete, där du haft ett stort ansvar, har ifrågasatts när ni löst budgettekniska frågor med okonventionella metoder?
– Ja, och mycket av misstänksamheten hade kanske kunnat undvikas om vi kommunicerat tydligare. Som när vi sålde aktier i ett bolag som äger kanslibyggnaden – som alltså sålts till styrelsemedlemmar.
Varför gjordes det?
– Det fanns en akut likviditetssituation förra sommaren där detta var en del av en handlingsplan. Jag tog tag i det eftersom jag såg att budgeten för 2017 inte höll. Det fanns ett fel kring personalkostnaderna, som att sociala avgifter i ungdomsarbetet ökade och flera andra detaljer som gett merkostnader på över en miljon kronor. Även budgeten för sponsorkostnader höjdes upp med en miljon jämfört med det som marknadskommittén först lagt fram. Verkligheten var att det inte var rimligt – vilket jag upptäckte efter att ha kommit in i styrelsen
– Vi tittade på olika förslag för att få bättre likviditet, mer pengar alltså, så vi sålde kanslibyggnaden. Vi behövde sälja 80 procent av aktierna inom kort tid och frågan gick först till styrelsemedlemmarna och tillräckligt många där var beredda att köpa dessa aktier. Sedan när det var klart kan man säga att det inte fanns ett omedelbart behov för att jaga mer pengar. Detta gjordes för att rädda klubben helt enkelt.
En viktig affär – som ni borde varit tydligare med?
– Ja, jag tycker att vi kunde informerat om det tydligare, förutom den information som gavs på medlemsmöte och sponsorresor.
– Ändå ser jag inte det som det största problemet. BoIS grundproblem är att vi har haft för höga kostnader och för lite pengar för att klara vår likviditet under de senaste åren i division ett, och har räddats i omgångar av godhjärtade sponsorer och styrelsemedlemmar. Det kan man inte förlita sig på i det långa loppet – och därför har vi försökt hitta andra mer långsiktiga lösningar som inte går ut på att låna pengar. Skulle vi betalat lånen på utsatta tider hade vi inte haft några pengar över huvud taget, så det var ett sätt att hantera de privata skulder som fanns i BoIS och som vi ville minska beroendet av.

På tal om reglering av skulder till privatpersoner.
Ett annat känsligt ämne är Peter Condrups köp av 250 medlemskort till sina anställda (en affär som senare revs upp och blev till sponsring med 200 000 kronor till ungdomskläder)
Hur kommenterar du den affären?
– Jag har varit i kontakt med Anders Hubinette på Svenska Fotbollsförbundet i den här frågan för att säkerställa att vi gjorde rätt. Man kan alltid ifrågasätta detta ur ett moraliskt perspektiv. Men det finns inga sakfel gjorda här. I våra stadgar har vi ingen beskrivning för hur man kvalificerar sig som medlem. I RF:s modellstadgar är det heller inte uttryckt exakt. I samtalet med Anders kom vi fram till att det ska finnas en frivillighet – man kan inte tvångsanslutas till en förening. Men det finns inget krav på ett en person själv ska betala in pengar.
– Peter Condrup hade, och har fortfarande, ett personligt lån till klubben. Han ville skänka sin fordran till klubben på något sätt och ville samtidigt ge sin personal medlemsskap som en gåva.
Hade det inte varit enklare att bara avskriva skulden?
– Han ville ge detta som julklappar, det var hans ambition och vilja och det var helt okej för styrelsen i övrigt. Tittar man tillbaka på det nu och hur man kan missuppfatta saker som varken är olagliga eller felaktiga så kan man möjligen se på det som tveksamt rent moraliskt. Så visst kan jag konstatera med facit i hand att det hade varit enklare att bara avskriva skulden. Men samtidigt uppmuntrar vi ju till att fler ska bli medlemmar i BoIS som har en stor skara följare – men väldigt få som faktiskt är medlemmar.
– Nästa styrelse kommer troligtvis behöva lägga fram förslag för revidering av stadgarna i föreningen för att närmare följa RFs modellstadgar.

Reaktionerna mot just denna affär har blivit starka – eftersom 250 medlemskap också teoretiskt skulle kunna ge 250 medlemsröster på årsstämman.
– Jag tycker att det är otroligt tråkigt att se att det bemöts på det starka och hatiska sätt som det gjorts när faktiskt inget fel begåtts.
– Nu pågår det en bokstavlig förföljelse mot Peter och det är inget som någon ideellt arbetande person skall behöva stå ut med oavsett om man är storsponsor eller ej. Det som sker är precis i motsats med klubbens värderingar – och det orsakar tyvärr stor skada för klubben ekonomiskt. Styrelsen tar givetvis fullt avstånd från dessa påhopp och direkta hot, som polisanmälts – och de som kan identifieras riskerar att uteslutas ur Landskrona BoIS, i enligt klubbens stadgar.

– Jag hoppas att vi snart kan få fokusera fullt ut på hur vi skall fortsätta utveckla klubben ekonomiskt och sportsligt till någonting som sponsorer, publik och medlemmar kan känna en stolthet inför, avslutar Robert Carlén.

Christoffer Ekmark

Relaterade artiklar

Back to top button
Close