IshockeyMalmö Redhawks

Redhawks har “kört fast” – outsourcar säljfunktionen

Under hösten har Malmö Redhawks utvärderat organisationen utifrån ett antal perspektiv, såsom stabilitet, kostnadseffektivitet och kvalitet. Den genomförda utvärderingen har lett fram till ett par förändringar.

Ekonomifunktionen, innefattande ekonomichef samt ekonomiassistent, outsourcas till Ekonomiservice, där Catrin Sjögren blir huvudansvarig för Malmö Redhawks. Dessutom fördjupas samarbetet mellan Malmö Redhawks och Malmö Arena ytterligare, nu även på det administrativa planet vad gäller ekonomi, för att få fler synergieffekter. Tobias Larsson, CFO på Malmö Arena, blir ansvarig för samarbetet.

Malmö Redhawks säljfuntion outsourcas till ISP Sports & Marketing AB, ett företag som sedan lång tid tillbaka arbetat med marknadsföring och försäljning av såväl reklam som andra rättigheter inom idrottsvärlden. ISP har ett flertal uppdrag att försälja arenareklam och sponsring på större idrottsarenor i Sverige och på svenska idrottsevenemang i utlandet. ISP arbetar också med marknadsföring av TV-rättigheter till idrottsevenemang. Nu tar ISP över medarbetarna på Malmö Redhawks säljfunktion.

– Vi känner att vi har kört fast något och behöver få in friskt blod med nya säljrutiner och processer. På det här sättet kan vi dels behålla kontinuiteten gentemot våra kunder samtidigt som vi får in en tydligare och mer driven säljprocess. “Vi har tagit flera referenser på ISP och samtliga har varit mycket nöjda med sitt val att samarbeta med ISP”, säger Malmö Redhawks VD, Patrik Sylvegård.

Mats Lindahl blir lokal säljledare för ISP. Mats känner Malmö Redhawks inifrån sedan många år, samtidigt som han har stor erfarenhet från säljledande befattningar i näringslivet. Bo-Gunnar Johansson kvarstår i Malmö Redhawks organisation som Key Account Manager med huvudansvar för Malmö Redhawks olika sponsornätverk.

Som en del av organisationsförändringen utses Marcus Larsson till Marknadschef med ansvar för marknadsföring, kommunikation/information, biljetter och evenemang. Marcus blir också, tillsammans med Patrik Sylvegård, ansvarig för kontakterna med ISP.

För att ta nästa steg i utvecklingen, hitta nya affärsmöjligheter och allokera fler intäktsströmmar, skräddarsydda för nutid och framtid samt med en tydlig koppling till CSR och samhällsengagemang, utses Jens Hemström till Affärsutvecklingschef.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close