Nyheter

300 föreningar delar på 13 miljoner från Sparbanken

Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser delar ut 13 miljoner kronor i projektstöd på olika håll i Skåne. Totalt får 300 projekt i föreningar och organisationer bidrag i 2018 års första ansökningsomgång. Idéerna som nu finansieras omfattar allt från idrott och utbildning till kultur och nätverkande.

Utdelningen av projektstöd blir möjlig tack vare sparbanksmodellen, där en central del är att banken ska verka som en god kraft och vid sidan av banktjänsterna även stödja utvecklingen i det lokala samhället. Sparbanken Skånes ägs till största delen av tre sparbanksstiftelser och genom dessa kan vinstutdelning från bankrörelsen komma regionen till nytta. I slutändan är det alla kunder i banken som är med och bidrar till att sparbanksidén kan leva vidare.

En av föreningarna som får stöd är GK Splitt i Ystad. Klubben med över 600 aktiva medlemmar, helt inriktad på barn och unga, får nu möjlighet att köpa in nya redskap och utbilda fler ledare. Bakom stödet står Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

– Detta betyder jättemycket för oss. Vi är en klubb som till största delen består av tjejer och har inte samma förutsättningar att skaffa sponsorer som många föreningar i pojkorienterade idrotter har. Med sparbanksstödet kan vi göra verklighet av satsningar som annars inte skulle ha blivit av, säger ordförande Mats Christiansen.

Bland övriga projekt som får finansiering märks Hässleholms tennisklubb som får stöd från Sparbanksstiftelsen 1826 för att arrangera Sveriges första tennistävling för funktionshindrade som vill spela stående tennis.

– Som sparbank kan vi vara med och bidra till utveckling på många plan. Vi ser att sparbanksstiftelsernas stöd gör stor skillnad i föreningslivet och hoppas nu att detta kommer till glädje för både yngre och äldre, säger Johan Fjelkner, bankchef på Sparbanken Skåne.

Under våren har föreningar i Skåne kunnat ansöka om stöd hos stiftelserna. Nästa ansökningsomgång sträcker sig 1-30 september. På sparbankenskane.se redovisas nu offentliggjorda bidrag, kommun för kommun, i vårens ansökningsomgång.

Samtliga föreningar som fått projektstöd.

Foto: GK Splitt:s hemsida.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close