Nyheter

Malmös idrottsförutsättningar betydligt bättre än Stockholms

Malmö växer. Stockholm växer. Men de lösningarna för samhällsutvecklingen ser olika ut i de båda städerna.
I Malmö finns idrotten med redan på planeringsstadiet av förtätningar av existerande stadsdelar och etablering av nya områden på ett annat sätt än i huvudstaden.
Philip Tanimura är samhällsplanerare i Malmö, på strategiska avdelningen på Malmö stadsbyggnadskontor och var en av projektledarna när Malmö tog fram plandokumentet ”Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö”.

– Grundförutsättningen är att staden växer och måste bli tätare, alla funktioner måste samsas på mindre yta. Då blir frågan: Hur få plats med alla funktioner? Vissa behov är lättare att tillgodose, andra svårare. Vi försöker i ett tidigt skede räkna in alla ytor och ha koll på hur behoven ser ut. Men för att lyckas med samutnyttjande känns det som att det behöver planeras in från början. Det är svårare att lyckas ändra på något som redan är etablerat, säger Philip Tanimura till stockholmsidrotten.se.

I plandokumentet står att ” Strategiska lokaliseringar ska göras för nya idrottshallar, bollplaner, badanläggningar, ridhus och arenor för andra sporter.”

– Om vi till exempel planerar för en ny skola försöker vi se till att planera in ytor för idrott samtidigt. Det blir mer effektivt om till exempel en idrottshall kan användas av skolan på dagtid och av föreningslivet på kvällar och helger. Det fattades ett beslut i Malmö för några år sedan att skolans fastigheter och mark ska kunna användas till idrott också, men det finns ändå utmaningar. Om en anläggning som hör till skolan vandaliseras går det på skolans budget. Djävulen bor i detaljerna, allt måste fungera och var genomtänkt från början; låsanordningar, städning, vaktmästare och inte minst hur man skapar ett engagemang som får de som använder lokalerna att tycka att det är självklart att sköta dem.

Vilket värde ser du att föreningslivet och idrotten bidrar med i samhällsplaneringen?

– Förutom de uppenbara delarna med bättre folkhälsa är det som mötesplats. Människor med olika bakgrund från olika bostadsområden kan mötas och skapa kontakter som hade varit svårare att få på annat sätt. Men här ser vi också att både vi och idrottsrörelsen har ett jobb att göra. För oss är det ganska lätt att planera in motionsspår, strövområden och vissa ytor för spontanidrott och det behöver vi i alla stadsdelar. Men vi ser också att deltagandet i vissa idrotter minskar och där kanske idrotten har ett jobb att göra med att hjälpa till att bygga bort barriärer.

– Något förenklat ser vi att medborgare med utländsk bakgrund och medborgare med sämre socioekonomiska förutsättningar är mindre engagerade i idrottsrörelsen än vad man är i mer välbärgade områden. Föreningslivet är ganska traditionellt och just nu jobbar vi för att skapa verksamhet som minskar trösklarna, att skolan ordnar aktiviteter är en metod, säger Philip Tanimura.

Läs mer:
http://www.stockholmsidrotten.se/varanyheter/2018/imalmofinnsidrottenmedtidigtnarmanbyggernyastadsdelar

Relaterade artiklar

Back to top button
Close