BasketNyheter

Rosengård Fastighets AB ingår samarbete med Malbas

Rosengård Fastighets AB och Malbas ska tillsammans, med start 2019, arbeta för att skapa en långsiktig närvaro av Malbas på Rosengård och möjliggöra basketträning för tjejer och killar i stadsdelen, enligt ett pressmeddelande.

Den gemensamma ambitionen är att förbättra förutsättningarna för att fler barn och ungdomar ska nå sina drömmar, få en aktiv och meningsfull fritid samt skapa nya nätverk i Malmö.

Det övergripande målet för båda parter är att bidra till en socialt hållbar stad genom att tillsammans utveckla Culture Casbah – ett stadsutvecklingsprojekt i området mellan Rosengård centrum och den nya tågstationen Rosengård station, som öppnade för trafik i december 2018. Ambitionen är att utveckla Culture Casbah till ett än mer vitalt och intressant stråk. Inom några år ska även nybyggnation i form av en multifunktionell byggnad ske, där ett varierat innehåll kommer erbjudas. Rosengård Fastighets AB vill tillföra aktiviteter och målpunkter längs Rosengårdsstråket och på intilliggande gårdar.

– Vi vill driva en stadsutveckling som alla har nytta av och som tillför service och innehåll såväl för befintliga som nya boende. Tillsammans förnyar vi Rosengård så att fler kan och vill bo, jobba och vara här, säger Petra Sörling, vd för Rosengård Fastighets AB.

På en gård är tanken att använda streetbasket som en plats för umgänge och aktivitet. En basketplan, rätt utformad, är så mycket mer än en plats för motion. Det är en samlings- och mötesplats som blir en egen destination. Det är viktigt att skapa en plats som upplevs trygg och inbjudande för alla och som är lika lockande för tjejer och för killar. Men det finns även en långsiktig ambition att öka möjligheten till en aktiv och meningsfull fritid för barn och ungdomar i Rosengård. Då är basket en aktivitet med låg tröskel, eftersom basket inte är en materialsport, och som fungerar för alla åldrar och kön. Dessutom är basketen en av de mest jämställda sporterna.
Aktiviteterna kommer vara en integrerad del av Malbas, det vill säga inte en egen lokal förening. Detta för att kunna dra nytta av de strukturer och den kompetens som finns inom Malbasfamiljen. Idag är föreningslivet begränsat i Rosengård och dessutom är utbudet mindre än i andra delar av Malmö.

– Vi är så glada och stolta över samarbetet. Nu kan vi tillsammans med Rosengård Fastighets AB och Rosengårdsbor möjliggöra för tjejer och killar att vara med och skapa en meningsfull och aktiv fritid. Samarbetet mellan närings- och föreningslivet är en viktig nyckel för att skapa en långsiktigt socialt hållbar stad, säger Marcus Horning, ordförande i Malbas.

Att etablera en långsiktig verksamhet har en del utmaningar, framförallt ekonomiska. Det finns resurssvaga hushåll i Rosengård vilket gör att det finns svårigheter att kunna betala tränings- och medlemsavgifter. Därför pågår ett arbete med att etablera en fond där resurssvaga familjer kan få ekonomiskt stöd för att kunna träna i Malbas. Även halltider i Rosengård är en utmaning, vilket blir en gemensam fråga att hantera tillsammans med Malmö stad. Ambitionen är att finna lokala coacher från Rosengård och engagera unga ledare som kan och vill bidra till att bygga upp verksamheten.

Foto: Bildbyrån

 

 

Relaterade artiklar

Back to top button
Close