Nyheter

Stöd till utsatta inom idrotten – Kvinnojouren Lund lanserar ”Idrottstimmen”

Att bli kallad bög på grund av en dålig tackling, att vara rädd för att bli filmad i duschen och att filmen sprids utan din vetskap, att inte kunna köna din partner med rädsla för att bli kränkt, att inte få spela i det lag som stämmer med din könsidentitet… Inom idrottsvärlden förekommer samma typ av kränkningar som i resten av samhället, och är ingen fredad plats från kränkningar, mobbing och våld. Kvinnojouren Lund driver sedan hösten 2018 projektet #schysstidrott, tillsammans med PiL, Skåneidrotten och Lunds kommun, för att bidra till en schysstare och mer inkluderande idrott. Den som blir utsatt för kränkningar eller orättvisor, eller är närstående till någon som blir utsatt, har ofta ett behov av att prata med någon om sina upplevelser – och därför lanserar nu Kvinnojouren Lund Idrottstimmen.

Idrottstimmen innebär att den som har negativa erfarenheter inom idrotten kan ringa Kvinnojouren Lund på en särskild telefontid – varje tisdag kl. 15-16. I den svarande änden sitter Linn Andersson, som arbetar som HBTQ+ och stödutvecklare på jouren.

– Vi arbetar med en förståelse av våld som ett brett fenomen, där skällsord, exkludering och nedsättande ”skämt” hänger ihop med allvarligt våld som misshandel, sexuella övergrepp och mord. Om vi kan förhindra de ”mildare uttrycken av våld förebygger vi även det allvarliga våldet. Därför är det så viktigt att komma tillrätta med oschysstheterna som förekommer i idrottsvärlden, säger Linn Andersson.

Projektet har stöd av Postkodstiftelsen och deras satsning ”Psykisk hälsa genom hela livet” och har ett speciellt fokus på HBTQ+ungdomar. Flera studier visar att just HBTQ+ungdomar är extra utsatta inom idrotten, där det ofta finns stor okunskap om frågorna och som en konsekvens av det – en tystnad som gör att många ungdomar känner sig ensamma och inte vet hur de ska närma sig vuxna om de behöver hjälp.

Idrottstimmen vänder sig dock till alla som vill prata om oschysstheter inom idrottsvärlden – till såväl idrottsutövare, tränare, förtroendevalda och föräldrar. Kvinnojouren Lund menar att det kan hjälpa att få prata med en utomstående, men att samtalen också kan leda till mer konkret hjälp i form av hjälp till vilka resurser som finns tillgängliga för förändring och möjligheten att jouren, genom projektet #schysstidrott kan arbeta med de klubbar och föreningar som vill ha hjälp i frågorna.

– Den som ringer kan självklart vara anonym, men om en vill berätta vilken organisation en är aktiv inom kan vi också kontakta den organisationen och säga att det framkommit att de kanske behöver hjälp i sitt värdegrunds- och inkluderingsarbete. Vi kan också vara ett stöd för hur en kan gå vidare med en kränkning, om en vill det, t ex genom en polisanmälan, säger Linn Andersson.

– Fysisk aktivitet är viktigt för välmåendet. Det är också den gemenskap som idrotten kan ge. Alla ska ha tillgång till idrotten utan diskriminering och kränkningar. Därför driver vi #schysstidrott och därför gör vi nu Idrottstimmen tillgänglig för alla som behöver den, säger Kvinnojouren Lunds ordförande Karin Stubbergaard.

Idrottstimmen startar upp tisdag 15/1 2019 och har sedan öppet varje tisdag kl. 15-16 hela våren på 046-12 19 60.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close