skanesport_desktop-panorama-1

Skåneidrotten

Nystartat idrotts- och hbtqnätverk i Skåne

Skåneidrotten och RFSL Rådgivningen Skåne bjuder in till nätverksträffar för hbtq-personer som är, eller vill vara, aktiva i sport och idrott.
I samband med varje nätverksträff bjuder parterna in till öppna föreläsningar med någon intressant person eller organisation som kan inspirera till att göra idrotten mer tillgänglig för hbtq-personer.

– Genom initiativet vill Skåneidrotten och RFSL Rådgivningen Skåne öppna för fler och bättre samtal om hbtq-personers villkor i idrotten och samhället. Förhoppningen är att nätverket kan stärka och inspirera personer i sitt nuvarande eller framtida idrottande, säger Patrik Karlsson, distriktsidrottschef på Skåneidrotten.
– Forskning visar att hbtq-personer idrottar i lägre utsträckning än andra. Detta är något vi vill ändra på och där blir nätverket ett viktigt steg vi tar här i Skåne, säger Elisabet Nidsjö, Projektsamordnare på RFSL Rådgivningen Skåne

Till den första träffen, den 2 maj kl. 18-21 på Malmö Arena Hotel, är Pan Idræt* från Danmark inbjudna som gästföreläsare. Föreläsningen är öppen för alla, nätverket träffas separat efteråt.
Nätverket planerar att träffas vid tre tillfällen under 2019. Den andra träffen är planerad till sommarens SM-vecka i Malmö. Träffarna är kommer inte att kosta något.

*Pan Idræt är en idrottsförening med över 1000 medlemmar från 25 olika idrotter. Föreningens fokus är att skapa ett inkluderande och tryggt rum för idrottsliga ambitioner och starka sociala relationer. Föreningen har sitt ursprung i idrottsrörelsen för bögar och lesbiska men är idag en modern idrottsförening med fokus på inkludering av människor med ett särskilt fokus på mångfald vad gäller sexualitet och kön.

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close