Korpen Malmö IFMagasinNyheter

Korpen frågande kring det ekonomiska stödet i Malmö

Fritidsnämnden i Malmö stöttar främst föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
För Korpen innebär det lägre ekonomiskt stöd och sämre halltider.
– De säger att de tycker att vi är viktiga men om man tittar på reglerna och verkligheten ser det helt annorlunda ut, säger Ola Pettersson, föreningschef i Korpen Malmö IF.

Korpen Malmö IF har drygt 3 000 medlemmar. Men trots föreningens storlek anser de att de inte får det stöd av Malmö stad som de är i behov av. Fritidsnämnden ser förvisso till att det finns anläggningar åt korpen att utöva sin verksamhet i, men föreningsstödet i kommunen riktar sig främst åt föreningar med barn- och ungdomsverksamhet vilket gör att Korpen Malmö IF utesluts.

– Alla föreningar som vänder sig mot, och aktiverar, barn och ungdomar får otroligt mycket stöd. När vi frågar kommunen och alla andra säger de att det här är en gammal hävd. När man är 26 år då har man fått jobb och fixat med ekonomin och lönen och hela det köret, men så ser inte riktigt verkligheten ut i Malmö nuförtiden. Problemet blir att många vill idrotta men inte har råd då vi inte får stöd för de här över 25 år. Då måste det bli en egenavgift och den gör att vi i mångt och mycket håller nere avgiften, men vi lever samtidigt i vår verklighet, säger Ola Pettersson som är föreningschef i Korpen Malmö IF.

Bakom dagens system ligger ett beslut från fritidsnämnden.

“Fritidsnämnden har beslutat att föreningar som har barn och ungdomsverksamhet (4-25år), verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt föreningar med aktiviteter för äldre (+65år) kan få aktivitets- och lokalkostnadsstöd för dessa gruppers aktiviteter. Syftet med stödet är att ge fler möjlighet till en meningsfull fritid“, skriver Johan Hermansson, fritidsdirektör i Malmö stad, i ett mejl.

Korpen Malmö IF anser det orättvist att en sådan stor förening inte får större bidrag. Hur ser framtidsplanen ut? Kommer en förändring att ske?
“Korpen har samma möjligheter som alla andra föreningar i Malmö att erhålla bidrag utifrån Fritidsnämndens bidragsregler. Bidragssystemets utformning idag och framöver är en politisk fråga”.

Att dagens system, där föreningar med låg andel barn och unga får mindre ekonomiskt stöd, ska förändras är dock inte upp på agendan hos den nytillträdda fritidsnämnden.

– Det är nånting som varit så i Malmö stad, att man vill främja att barn och ungdomar kommer ut i föreningslivet genom att bidrag lämnas upp till 26 år. Det är ingenting som vi på den här korta tiden diskuterat att göra en förändring på, säger fritidsnämndens vice ordförande Sven-Erik Rasmusson (S).

Från fritidsnämnden betonar man att Korpen är långtifrån den enda föreningen som faller för åldersstrecket.

– Många föreningar hamnar utanför då de har målgrupper i olika ålder, det är ju så. Men det är en stor utgift för Malmö stad med hela föreningsbidragen trots att de “bara” går till barn- och ungdomar är det jättemånga miljoner som delas ut, säger Sven-Erik Rasmusson.

Utöver missnöjet kring föreningsstöd menar Korpen Malmö IF även att deras avsaknad av barn- och ungdomsverksamhet gör att de bestraffas när det gäller bokning av lokaler för verksamheten.

– Vi har sämst tider i lokalerna för att vi inte har barn- och ungdomsverksamhet. Sen har vi färre tider då vi inte bedriver barn- och ungdomsverksamhet – men behovet är enormt i Malmö stad då vi växt så mycket. De säger att de tycker att vi är viktiga men om man tittar på reglerna och verkligheten ser det helt annorlunda ut, säger Ola Pettersson.

Enligt Johan Hermansson råder det ingen brist på anläggningar i Malmö. Däremot råder det svårigheter att få tider mellan klockan 18-20, då trycket är som störst att idrotta då.

“Fördelningsprinciperna beslutas årligen av Fritidsnämnden. Barn har prioritet på tider mellan kl 18-20 då nämnden har ansett att barn inte ska behöva träna för tidigt då det inkräktar på skolan eller för sent då barns behov av sömn och vila är viktigt för att kunna orka med skolan”, skriver fritidsdirektören.

Finns det några framtidsplaner för att stärka korpens ställning i staden?
“Hur Korpen och andra föreningar utveckla sin verksamhet tror jag är en fråga för respektive förening att svara på. Vi för just nu ett samtal med Korpen gällande vilken av Malmös fotbollsanläggningar som kan vara aktuell för Korpens fotbollsverksamhet”, avslutar Johan Hermansson.

Artikelfoto: Simon Hastegård/Bildbyrån.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close