skanesport_desktop-panorama-1

HandbollNyheter

Forskingsrapport om Skånsk handbolls tillväxt – ”Inte är bra att toppa lag tidigt”

Varför har handbollen bivit så stor i Skåne?
Kring det har Malmö Universitet forskat och presenterar nu en rapport i ämnet.
– De föreningar som lyckas över tid har, kort sagt, en bra organisation och en tydlig värdegrund, säger Emme Adebo, verksamhetschef i Skånes Handbollsförbund.

Skånes Handbollförbund presenterar nu en undersökning som syftar till att finna och diskutera vilka faktorer som anses ligga bakom handbollens tillväxt i Skåne, bland distriktets egna aktörer det vill säga föreningarna.
Metoden för att samla in material har varit fokusgruppsamtal, det vill säga gruppintervjuer med riktat innehåll. Det omfattar runt 15 timmar med inspelade fokusgruppsamtal och en intervju.

Undersökningens resultat sammanfaller väl med den erfarenhetsbaserade allmänna uppfattningen. Undersökningen handlar därför inte så mycket om att hitta eller konstruera nya orsaker. I stället handlar den om att lyfta fram hur verkligheten ser ut för föreningar. Att upptäcka variationer och likheter mellan hur föreningar arbetar, under vilka omständigheter de gör det samt resultaten av föreningarnas respektive sätt att driva sin verksamhet under de omständigheter de beskriver. Rapporten söker mer precist vad som ligger bakom handbollens framgångar med att rekrytera och även behålla barn och unga inom sin verksamhet.
– Min förhoppning är att det jag här presenterar i form av resultat, citat och analyser inte bara ska bli en reflekterande beskrivning av skånsk handboll år 2018 ur ett tillväxtperspektiv, utan att det också på föreningsnivå kan utgöra ett underlag för reflektioner kring den egna verksamheten,säger Lars Lagergren från Malmö universitet.

– Rapporten är mycket intressant och pekar på en hel del saker som vi anade tidigare och kanske gissade men nu har vi svart på vitt att det verkligen finns saker att fokusera på om man som förening vill bli välfungerande och därmed möjliggöra en växande verksamhet. Rapporten pekar på orsaker som tradition, demografi, rekrytering och ledarförsörjning. Det är också tydligt att det inte är bra att ”toppa” lag tidigt, byta klubb ofta, glömma barnperspektivet och riskerna är stora med lag som bli egna öar i klubben, säger Lars Berger från Skånes handbollsförbund.

– Det har varit nyttigt för oss att lyssna in föreningarna och på så vis skapa oss en bättre bild av den fantastiska verksamhet som finns i Skåne. Rapporten ger oss en bra bild och det är extra roligt att konstatera att handbollen är ett familjeprojekt fylld av olika eldsjälar. De föreningar som lyckas över tid har, kort sagt, en bra organisation och en tydlig värdegrund, säger Emme Adébo från Skånes handbollsförbund.

Läs hela rapporten här.

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close