NyheterSkåneidrotten

Höllvikens Atlet Club skriver motion till RF – kan förändra LOK-stödets regler

Finns det en möjlighet för små enskilda föreningar att förändra de nationella förutsättningarna för att bedriva sin verksamhet?
Ett förenklat svar på den frågan är: ”ja”.
– Vilken idrottsförening som helst kan skriva en motion till RF, säger Alexander Holmqvist på Skåneidrotten.
Just det har Höllvikens Atlet club gjort – och det kan rita om hela kartan kring LOK-stöd.

24-26 maj arrangeras Riksidrottsmötet i Jönköping. Där stakas mycket av svenska idrottsrörelsens förutsättningar fram.
Vad en del kanske inte vet är att alla har möjligheten att påverka.
Narva Boxningsklubb, Proletären FF och Örnsköldsviks Gymnastikklubb är tillsammans med Höllvikens Atlet Club de enda föreningar som lämnat in motioner till Riksidrottsmötet 2019.
Höllvikens Atlet Club (Formtoppen) motion, undertecknad av verksamhetschef Per Christiansson och ekonomiansvarige Tobias Lundström, handlar om fördelning av LOK-stöd. Ett stöd som erhålls när en person varit aktiverad i minst 60 minuter. Klubben påpekar dock att för att optimera främst barn och unga så passar kortare pass på 25-30 mindre bättre för många,
”Barn och unga rör sig för lite och studierna avlöser varandra med denna fakta. Tidsbrist, variation, motivation till att röra sig är en del anledningar. Mer inaktiva fritidssysselsättningar lockar och dessa prioriteras bland ungdomar istället för fysisk aktivitet.
I vår verksamhet har vi under många år erbjudit 60-minuterspass. Men under de senaste åren har vi sett varierande inpasseringar och önskemål från medlemmar om kortare pass. Så 2018 har vi erbjudit kortare pass om 25-30 minuter, vilket är populärt och välbesökta.
Kortare träningspass visar sig ge lika fina hälsoeffekter och vi har även en det medlemmar som kombinerar två korta pass men av olika karaktär och syfte. Dock blir det konsekvenser för vår möjlighet att söka LOK-stöd vilket resulterar i ett stort och kännbart bortfall av ekonomiskt bidrag för föreningen”.

Höllvikens Atlet Club vill alltså modernisera reglerna för LOK-stöd och föreslår att man bör se över tidsaspekten på träningspass.
Alexander Holmqvist på Skåneidrotten tycker att det är ett bra initiativ.
– Fler föreningar borde ta möjligheter att påverka – åtminstone inom sin egen idrott. Jag är orolig för att många föreningar inte vet att den möjligheten finns. Vi som idrottsrörelse måste nog vara mer noggranna och berätta att ”det här finns och så här går det till”.
– Engagemanget finns säkert i de flesta föreningar, men styrelser byts ut allt som oftast och då faller mycket information, kunskap och erfarenhet bort. Jag har full förståelse att det inte är lätt att hänga med.
Finns verkligen chansen att påverka?
– Möjligheten är stor om man får med sig stämman och om styrelsen anser att det är en god idé. Förslaget ska passa in med andra stadgar och lagar och är det en idé som förbättrar idrotten så finns alla möjligheter.
Hur fungerar det annars?
– RF lägger fram förslag och sedan är det stämman som tar besluten. Men det måste ju inte bara vara RF:s förslag.
Hur ser du på den motion som Höllvikens Atlet Club lagt fram?
– Jag vet att det finns tankar på förändringar i LOK-stödet redan, men vet inte exakt om denna motion får bifall. Motionen de lägger handlar om att de kan få LOK-stöd även för 30-minuterspass och det låter väl som en god idé. Kan vi få fler människor aktiva genom kortare pass, så är ju detta positivt.
Andra föreningar som har idéer – hur går man tillväga om man vill påverka den demokratiska processen?
– Man skriver en motion och skickar den till RF. Och vi ser gärna att fler föreningar tar den möjligheten.

Höllvikens Atlet Clubs motion:
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet-riksidrottsmotet/dokument/2019/motioner/motion—hollvikens-atlet-club—lok-stod.pdf?w=900&h=900

Vill du veta mer om Riksidrottsmötet se här: https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/

Relaterade artiklar

Back to top button
Close