Nyheter

Mobila betalningar – ett snabbare liv?

För ett liv som allt som oftast går mot datorisering börjar man ibland bli lite trött. Hur många gånger har vi idag inte hört om det papperslösa samhället? Hände det – nej, vi har bara ytterligare ett ställe att uppdatera och konfirmera information på i de flesta fall. Men det finns även aspekter som definitivt blivit bättre. Om vi tittar på de lösningar banker levererat under de senaste åren blir man nästan lite tacksam. Det är inte bara snabba casinon, till följd av den nya utvecklingen, även om reklamen tycks fokusera på detta. Även de vardagliga ärendena har blivit ett antal grader trevligare. Du kan läsa mer om snabba casinon på Casinointernet.

För att göra transaktioner på banken är idag inte längre någon ångestfylld resa. Att hetsa till banken på lunchen, helst efter löning, behövs i stort sett inte längre. Jag vet förvisso inte hur många som kommer ihåg den tiden, eller som ens haft en bankbok att balansera. Men faktum är att det inte finns något stort behov av det i dagens samhälle. Kontanthanteringen är på nedgång, givetvis inte utan en mängd barnsjukdomar till följd av kortsamhällets inträde. Vi återkommer till detta längre ner, tillbaka till bankärenden på nätet – vilken gåva till mänskligheten. Frågan är om det inte bör belönas med i alla fall ett betänkande för fredspriset. Aggressionsnivån måste ha sänkts globalt vissa kritiska dagar, låt oss bara inse att stressade människor i trånga utrymmen inte alltid uppför sig.

Men även solen har sina fläckar

Som vi nämnde i förbifarten tidigare har teknikens under och framgångar även kostnader. De ”mjuka” värdena som mänsklig kontakt är den mest påtagliga men även snabbheten i tjänsterna kan vara en faktor. Vi är idag vana att kunna ta beslut på stående fot, men är alla våra beslut bra? Såklart blir inte alla beslut perfekta, oavsett tiden du tar på dig. Men i hur stor utsträckning sänks vår kollektiva intelligens med beslut som tas med en snabbhet som matchar reptilhjärnan? Kan det kanske vara bra att ibland stå i kö och svettas på lunchen för att flytta över/ta ut pengar inför helgen. Lite vardagsmeditation kan kanske behövas ibland.

Även de hårdare faktorerna som osäkerheten på nätet – trots att de flesta problemen är under kontroll idag. Inte lösta, för finns det en vilja finns oftast ett sätt för att slarvigt använda det engelska uttrycket. Vi har problem som skimming där kort-informationen stjäls, om du får ett mail från en Nigerisk prins ber han troligtvis snarare om dina tre säkerhetssiffror på kortet än en banköverföring. Personliga data, information om dig och din personlighet har blivit en hårdvaluta för allt ifrån marknadsföring till skumraskaffärer.

Så vi kanske slipper stå i kö på banken, för att inte nämna posten idag men det har inte kommit helt utan sitt pris. Men faktum är att idag när du gör betalningar med ett klick, byter fonder på sekunder och begär lån inför helgen som en eftertanke inte gärna går tillbaka till kö-systemet. Inte frivilligt i alla fall. Summan av alla laster är konstant, men även om vi får nya problem är de i alla fall nya och nyheten har sitt behag.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close