Nyheter

Idrottspris till sommarens cup

Under sommaren anordnas vanligtvis en rad cuper i olika sporter. Allra flest cuper arrangeras
troligtvis i fotboll. För den arrangerande klubben finns det mycket att tänka på. Det är många saker
som ska ordnas och mycket att planera. Bland annat behöver idrottspriser köpas in. Det kan handla
om pokaler till vinnande lag i de olika klasserna. Det kan också vara medaljer till alla spelare som
deltar. Sådana priser finns exempelvis hos Glentons som har ett brett och stort utbud av
idrottspriser.

Planering av spelschema
Inför en cup är det mycket som behöver göras. En av de kanske mest krävande uppgifterna är att
planera spelschemat. Många cuper har över 100 deltagande lag. Att få spelschemat att gå ihop är
inte det enklaste. Matcherna ska planeras på ett sätt som gör att inte planerna blir dubbelbokade.
Vidare måste alla lag ha tid att äta. Det får heller inte vara för tätt mellan matcherna. Det är helt
enkelt många saker att ta hänsyn till och ett automatiserat administrativt system som cupmanager
eller cupmate kan vara till stor hjälp.

Måltider och boende
Nästa sak som måste planeras är måltider och boende för samtliga lag och deras deltagare och
ledare. Här behöver den ansvariga se till att det inte blir för fullbelagt i matsalarna. När det gäller
sovplatser behöver rummen räcka till alla, och rummen bör delas ut i förhållande till storlek
respektive deltagare i de olika lagen. Även här krävs en hel del fundering och planering. Måltiderna
behöver också läggas tillräckligt långt i tid från match, så att lagets deltagare hinner äta i lugn och ro.
Det gäller även att räkna in eventuell transporttid från de olika arenorna.

Utdelning av priser
När alla matcher är avgjorda är det dags för prisutdelning. Det är nu de fina pokalerna och
medaljerna ska delas ut. Kanske delas det även ut något pris till de vinnande lagens mest värdefulla
spelare. Sådant kan variera från en cup till en annan. Hur många troféer som ska delas ut beror
naturligtvis på hur många klasser cupen har. Vanligtvis finns det en klass för varje årskull och en för
pojkar respektive flickor. I vissa cuper kan dock två årskullar vara sammanslagna. I vissa cuper är det
bara det vinnande laget som får en pokal. Andra cuparrangörer väljer även att dela ut pokaler till
tvåan och trean i varje klass. Ofta är dock dessa något mindre än den vinnaren får.
När alla priser är utdelade och alla rum är städade åker lagens deltagare hem. Då kan
cuparrangörerna pusta ut efter väl genomfört värv.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close