skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

Hästhagens idrottscenter kan få Malmö stads byggnadspris

Den nybyggda sporthallen Hästhagens idrottscenter vid korsningen Regementsgatan/Carl Gustafs väg kan få Malmö stads byggnadspris.

Varje år delar Malmö stad ut Stadsbyggnadspriset för arkitektur och stadsbyggnad och Gröna Lansen-priset för hållbart byggande. I år har juryn valt att presentera sex finalister. På Stadsbyggandets dag den 6 september kommer presentationen av vinnaren.

I år har allmänhet och bransch totalt skickat in 24 förslag till Stadsbyggnadspriset och 10 förslag till Gröna Lansen. En jury bestående av politiker och tjänstemän i Malmö stad och representanter från branschorganisationer har därefter gjort ett urval och tittat närmare på tio olika projekt, som slutligen utmynnat i tre finalister till Stadsbyggnadspriset och tre till Gröna Lansen.

Om Stadsbyggnadspriset konkurrerar Hästhagens idrottscenter, kontorshuset Dungen i Hyllie samt upprustningen av klassiska bostadskvarteret Malmgården vid Värnhem.

– Det är glädjande att byggaktörer och staden fortsätter att investera och utveckla stads- och livsmiljöerna för Malmöborna. Det byggs över hela Malmö och årets finalister visar verkligen bredden inom stadsbyggnad; från omhändertagande av befintlig bebyggelse till förtätning och utveckling av nya områden i staden, säger Sofia Hedén (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i ett pressutskick.

Här är presentationen av Hästhagens idrottscenter.

Hästhagens idrottscenter
Typ av projekt: Nybyggnad av idrottscenter med två sporthallar
Byggherre: Malmö stad Stadsfastigheter
Arkitekt: Arkitektgruppen i Malmö
Landskapsarkitekt: Studio Sueca
Projektledning: Stadsfastigheter WSP/Hiahia Arkitekter
Färdigställt: 2019
Fastighet: Excellensen 4
Adress: Carl Gustafs väg 2

Juryns motivering
”Genom den till platsen välanpassade volymhanteringen och de sinnligt mönstermurade tegelfasaderna, har kvarteret Excellensen fått en stabil lagspelare med en samtida spelstil. Det snillrika greppet att stapla de två idrottshallarna ovanpå varandra möter Malmöbornas växande behov, samtidigt som kvarterets friytor och uppväxta träd har värnats. Projektet visar en generositet mot den omgivande staden genom ansträngningarna att sänka ner hallarna, sätta fönsterpartier i gatuplan och skapa platsbildningar som bjuder in till lek och fysisk aktivitet. Med beständiga material och hög kvalitet i utförandet har Hästhagens sporthall goda förutsättningar att användas av många, älskas länge och åldras med skönhet och värdighet.”

Foto: Ole Törner

 

Läs mer

Inför invigningen av sporthallen i februari.

Malmö inviger sporthall ovanpå en annan sporthall

Related Articles

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2