skanesport_desktop-panorama-1

MagasinNyheterSkåneidrotten

På Skåneidrotten är framtidens ledarskap i fokus

Ett mer individualiserat samhälle och ett fokus på utveckling istället för resultat.
Idrottsledarna står i dag inför helt andra utmaningar än förr om åren.
– Att leda aktiva i dag kanske skiljer på många områden från hur det var om vi tittar 20, 30, 40 år tillbaka, säger Kalle Willstrand, utbildningsansvarig vid Skåneidrotten.

Idrottsförbunden runt om i landet arbetar med Strategi 2025. En av de fem utvecklingsresor som förbunden kom överens om att de ska göra är ”Ett stärkt ledarskap”, där idrottsledare ska bli bättre förberedda för att leda dagens aktiva.

– Ledarskap innebär många bitar. Det kan vara att leda en förening men aktiva leds ofta av en tränare, ledare eller aktivitetsledare. Det är ungefär det vi tänker som utgångspunkt: att vara ledare och tränare för dem aktiva, säger Kalle Willstrand, utbildningsansvarig på Skåneidrotten.

Ett led i att utveckla ledare och få ett ledarskap anpassat till 2020-talet är de utbildningar som Skåneidrotten erbjuder.

– Vi har många olika typer av ledarskapsutbildningar – sen har vi några specialidrottsförbund som också har sina specifika utbildningar – så det är ett samspel där vi samverkar med de förbunden också, i att försöka stärka ledarskapet på alla sätt och vis, säger Kalle Willstrand.

En utmaning som idrottsrörelsen menar att ledarna måste lära sig att hantera är den förändring som samhället genomgått de senaste decennierna, vilket ställer krav på en ny form av ledarskap.

– Att leda aktiva i dag kanske skiljer på många områden från hur det var om vi tittar 20, 30, 40 år tillbaka. Samhället ser annorlunda ut. Det är nya samhällstrender som gör att ledarskapet kanske också måste förändras. Vi har allt från den tekniska utvecklingen till kommersialiseringen och så vidare, säger Willstrand och fortsätter:

– Samhället är alltmer individualiserat och då behöver man som ledare också möta de utmaningarna i att människor i dag kanske tänker mer på sitt eget och anpassar ledarskapet utefter det. Att man försöker hitta varje individ utifrån deras förutsättningar och försöker skapa en så god lärandemiljö som möjligt för den enskilda individen.

Den tekniska utvecklingen som inneburit att idrottsutövare i dag kan lära sig saker och ting via tv-sändningar eller på nätet har gjort att Skåneidrotten i dag menar på att ledare i viss mån är mer utav vägvisare och handledare än att de lär ut till spelarna.

– Ledarskapet handlar inte bara om att lära ut den specifika idrotten utan man ska ta i beaktning den sociala dimensionen, den psykologiska dimensionen och den fysiska dimensionen. Allt det ska man förhålla sig till som ledare, anpassa träningen utefter och hitta vägar fram via.

En annan viktig faktor i Strategi 2025 är att ledarskapet i dag handlar om att skapa en bra lärandemiljö, där fokus ligger på utveckling och beteende istället för prestation och resultat, vilket bland annat visat sig fotbollen där tabeller slopats för dem allra yngsta.

– Visst man kan ha kortsiktiga resultat om man kanske är i Helsingborgs IF, Malmö FF, Rögle och så vidare när vi pratar om seniornivå. Men även där bör man fokusera på prestationen, ha en så bra lärandemiljö som möjligt och långsiktiga resultat. Det är oerhört viktigt att ledare inser det. På de nya tränarutbildningarna fokuserar man, oavsett idrott, alltmer på utveckling och inte kortsiktiga resultat.

Med Strategi 2025 känner Kalle Willstrand och Skåneidrotten tillförsikt inför framtiden – trots de utmaningar som ledarna står inför.

– Det känns som att idrottsrörelsen gemensamt är på god väg. Man har sett över sin utbildningsstruktur, sina utbildningar och synen på ledarskap. Det känns som man mer och mer ser det på samma sätt.

Artikelbild: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån.

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close