FotbollLB07Malmö FFNyheter

MFF ändrar upplägget inför det extra årsmötet

Revideringen av samgåendeförslaget mellan MFF och LB07 är nu gjord från MFF. På extra årsmötet kommer det först att röstas ja eller nej till att starta damlag. Med enkel majoritet. Om ja röstas det om samgåendet med LB07. Då krävs 2/3-majoritet för ja. Om nej då blir det start i division 4.

Det extra årsmötet kommer att hållas tisdagen den 26 november 2019, klockan 18.30.

MFF försökte också förhandla fram en lösning med LB07 om att ha kvar LB07:s damelitlag, som föll ner i Elitettan, i en egen förening utanför tillsammans med herrelitlaget, som avancerade till division 2. Sedan skulle man teckna ett samarbetsavtal med den föreningen och när MFF:s nystartade damlag i division 4 avancerat högt nog skulle man ha ett samarbetsavtal både med herr- och damlaget i föreningen utanför. Det sa LB07 bestämt nej till och MFF bedömde också den ekonomiska risken kring det upplägget som för stor.

I ett brev till medlemmarna – och även i ett pressutskick – är MFF-ledningen öppen med att det är kritiken som det ursprungliga förslag mött som fått den att ändra upplägget.

– Under de senaste veckornas möten har det framförts synpunkter på förslaget kring samgående med LB07, vilka vi har tagit till oss. Därför har styrelsen inkluderat i sitt förslag att beslutet om ett samgående ska fattas med en större majoritet, säger Malmö FF:s ordförande Anders Pålsson.

– Malmö FF är en modern elitfotbollsförening, säger MFF:s VD Niclas Carlnén och fortsätter.

– Flick- och damfotboll är inte bara en jämställdhets- och värderingsfråga. Det är helt naturligt att Malmö FF på något vis ska bedriva elit- och breddverksamhet för såväl damer som herrar. I grunden är vi en elitförening, men för att kontinuerligt få fram fler egna elitspelare behöver vi en bredare bas, såväl på pojk- som flicksidan.

Man sammanfattar också vad det ska röstas i fråga 2.

“I enlighet med tidigare kommunikation, kommer styrelsens förslag om ett samgående att avse att LB07:s dam- och ungdomsverksamhet går upp i Malmö FF, dvs. hela LB07 utom nuvarande herrseniorlag i LB07 och möjligen något av de äldre pojklagen.”

Och motiverar att det beslutet ska tas med 2/3-delsmajoritet.

“Stadgarna anger att beslut i frågor på extra årsmöten ska tas med enkel majoritet (dvs mer än 50 % av avgivna röster). Styrelsen anser att det är viktigt att samgåenden av denna storlek tas av en större majoritet. Styrelsen har därför inkluderat i sitt förslag om samgåendet med LB07 att det endast kan bifallas med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna.”

Motionen från lobbygruppen MFF:s vänner kommer inte att tas upp på årsmötet, vilket MFF i möten med gruppen fått klartecken för.

För ett ytterligare informera inför det extra årsmötet har MFF även kallat till ett medlemsmöte måndagen den 4 november.

Ole Törner

Foto: Bildbyrån

 

 

Relaterade artiklar

Back to top button
Close