skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

Ideella ledares fantastiska insatser får inte tas för givna

Insändare:

Idag tar idrotten emot ett pris som gör oss stolta. 5i12-rörelsen som arbetar mot främlingsfientlighet och rasism, för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde tilldelar 2019 års pris till oss alla i idrottsrörelsen med motiveringen:
”Det stora ideella folkrörelsearbete som görs för både vuxna, barn och ungdomar. Idrotten har i hela sin organisation på ett medvetet och positivt sätt utvecklat en värdegrund för människors lika värde, möjligheter och rätt, och mot främlingsfientlighet och rasism. Idrottsrörelsen har också en stor betydelse för folkhälsan och är ett utmärkt exempel på civilsamhällets betydelse.”

Tack alla ideella ledare, förtroendevalda och aktiva inom idrottsrörelsen. Ni gör en otrolig viktig och avgörande insats. För att alla era ideella insatser ska kunna fortsätta bidra till ett starkare Sverige måste förutsättningarna för ert engagemang bibehållas och stärkas. Ert arbete får inte tas för givet.

Här i Skåne måste de ideella insatserna idag och i morgon få starkt förtroende och stöd för att kunna ha den positiva effekt som forskningen visar att idrottsrörelsen bidrar med. Kortsiktiga ”lösningar” till exempel ekonomiska besparingar i stödet till ideella organisationer riskerar att rasera de långsiktiga positiva effekterna av en vital ideell idrottsrörelse.

Idrottsrörelsen har de senaste åren i vårt inkluderings- och etableringsarbete smått otroliga siffror på hur många kommuner vi funnits i, hur många idrotter och föreningar som det skett aktiviteter i och hur många deltagare vi nått. Det är visserligen bara siffror men smått fantastiska siffror. Vi vill och gör skillnad. Inte för att idrott är lösningen på allt och allas situation utan för att vi kan erbjuda en rolig och meningsfull sysselsättning, en hälsosam aktiv fritid, möjlighet till engagemang och en gemenskap i föreningen som en väg in i det svenska samhället.

Vi vet att föreningsidrotten gör befolkningen mer aktiv, minskar stillasittandet och bidrar till att minska hälsoklyftorna. Vi vet att föreningsidrotten skapar nätverk och bygger broar över gränser, att gemenskapen och tillhörigheten skapar ett skydd mot psykisk ohälsa. Forskaren Ola Segnestam Larsson har försökt mäta idrottsrörelsens ideella insatser i pengar. Det motsvarar mer än 20 miljarder kronor. Till det ska läggas minskade kostnader för ohälsa, brottslighet och så vidare. Men också det som kanske är allra svårast att mäta– idrotten som ett samhällskitt.

Idrottsrörelsen måste göra vårt för att underlätta det ideella engagemanget och former för framtidens ideella idrott. Vi vet att vi bättre behöver nå fler tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund/migrationsbakgrund. Vårt arbete med inkludering ska bli en naturlig del av idrottsrörelsen där alla känner sig välkomna, vill stanna, delta i utvecklingen av idrotten och vill utvecklas och nå sin fulla potential. Det här jobbar vi med i vårt gemensamma förändringsarbete – Strategi 2025.

I övermorgon, den 5 december, är det internationella frivilligdagen. Dagen instiftades av FN:s generalförsamling 1985 och syftet är att lyfta fram och hylla allt det ideella arbete som människor gör lokalt, nationellt och internationellt. Det är extra passande att idrottsrörelsen idag får ta emot 5i12-priset för sitt stora ideella folkrörelsearbete och få den uppmärksamhet som alla ideella ledare förtjänar. Men arbetet görs varje dag, året runt i alla Sveriges kommuner – och får inte tas för givet.

Till dig som skyndar hem lite för tidigt från jobbet för att hinna till träningen, till dig som ordnar föreningens bokföring när övriga i familjen har lagt sig, till dig som kokar kaffe och bakar till helgens tävling och till dig som tvättar, plåstrar om och bryr dig. Ni som ger av er tid och er själva för att ge barn- och ungdomar som flytt en chans att uppleva glädje och gemenskap i idrotten.

Det här är ert 5i12-pris.

TACK!

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
Jane Andersson, ordförande Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne

Foto: Bildbyrån

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close