MagasinMalmö IdrottsakademiNyheter

Föreningar ska utbildas inom Barnkonventionen: “Det behövs”

Barnkonventionen är numera svensk lag. Men många föreningar behöver mer kunskap om både Barnkonventionen och lagen. Därför kommer utbildningar nu att genomföras i Malmö.
– För att det behövs, säger Martin Edbladh, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott hos RF-SISU Skåne. 

Vid årsskiftet blev Barnkonventionen en svensk lag. De 54 artiklarna som ska skydda barns rättigheter har för idrotten bland annat inneburit att barnen i högre utsträckning ska få vara med och bestämma, då det tidigare har varit ett bristområde inom idrotten. 

För att föreningar ska få bättre förståelse för vad Barnkonventionen egentligen innebär för idrotten, hur den ska användas och göra föreningarnas verksamhet starkare över tid, har RF-SISU Skåne genomfört utbildningar. Det har redan gjorts i Lund och Höör. I höst är det Malmös tur. 

I samarbete med Malmö idrottsakademi, som drivs av Malmö stad tillsammans med Malmö universitet och RF-SISU Skåne, ska den lokala avdelningen för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna öka kunskapen för både bredd- och elitföreningar i Malmö med omnejd.

– Även de som är kunniga inom barn- och ungdomsfrågor behöver stöd när det gäller argument och sätt att förmedla insikterna, säger Martin Edbladh, sakkunnig inom barn- och ungdomsidrott och ansvarig för utbildningen.

Utbildningen genomförs i tre steg. I Malmö kommer BRIS att informera om barnrättighetsperspektivet, Rädda Barnen om konkreta metoder för att jobba utifrån det och RF-SISU Skåne berättar om perspektiv och riktlinjer.

– Det blir tre olika kvällar. Då är de två från varje förening som efter det ingår i ett nätverk där vi åtminstone träffas terminsvis för kompetenspåfyllning och att lära känna varandra. Vi har konsulenter knutna till i stort sett alla föreningar som efter det drar igång ett fördjupningsarbete kring hur barn- och ungdomsfrågor utvecklas, säger Martin Edbladh.

Under kvällarna som tidigare arrangerats i Höör och Lund har det främst varit föreningar från närområdet som deltagit. Vilket lär vara fallet även i Malmö i höst, även om det är öppet för föreningar från hela länet.

– Det är lite tufft när man har fullt upp med ideella engagemang och ska ut och resa på kvällarna också. Det är i första hand de som är nära utbildningsplatsen som kommer.

Förutom RF-SISU Skåne, BRIS och Rädda Barnen ingår även Unicef och Röda Korset i det nätverk som utformat utbildningen. Vilka två organisationer som medverkar tillsammans med RF-SISU Skåne i vilken kommun skiljer sig åt.

– Det är lite olika vad de kan erbjuda. BRIS och Unicef kan berätta mer brett om Barnkonventionen medan Rädda Barnen och Röda Korset är mer fokuserade på sina särskilda metoder för att förverkliga Barnkonventionen i föreningslivet. 

Förväntningarna är att det kommer vara fler föreningar som deltar när utbildningen nu tar plats i Malmö.

– Tidigare har det varit ett tiotal föreningar och drygt 20 personer. Men vi är lite oroliga för att det blir för stort intresse, för vi kan inte släppa på mer än 50 personer som det ser ut just nu.

Även om det även tidigare stått i Riksidrottsförbundets stadgar att all barnidrott ska utgå från Barnkonventionen har lagändringen inneburit att kravet skärpts. Martin Edbladh är också övertygad om att föreningarna och deras ungdomsledare behöver bättra på sina kunskaper – då det skiljer sig åt hur väl man faktiskt följer det. 

Hos en del föreningar finns det naturligt, hos andra är det mer elitinriktat från väldigt tidig ålder. Att utbilda sig menar Edbladh är även bra för att ungdomsledare på ett enklare vis ska kunna hitta argument för hållbar talangutveckling så att man undviker att kortsiktigt fokusera på att vinna matcher och hitta de största talangerna. 

– Det är inte så jättemånga barn- och ungdomsföreningar som kan Barnkonventionen på sina fem fingrar. Det är inte jätteviktigt att kunna Barnkonventionen på en detaljnivå men det är suveränt om man kan dela idén om att barn ska vara med och påverka föreningslivet. Liksom även idén om allas lika värde och att säkra att man får med så många som möjligt så länge som möjligt.

Foto: Jenny Damgaard

 

Relaterade artiklar

Back to top button
Close