skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

Planeringen av nya simanläggningar i Malmö går vidare

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagens sammanträde att fritidsnämnden ska ta fram underlag för utvecklingen av simanläggningar i Malmö. Det gäller arbetet med fastställandet av form, funktion, finansiering och tid för en ny simhall i Malmö.

Kommunstyrelsen godkände även fritidsnämndens utredning av det övergripande behovet av simanläggningar i Malmö stad utifrån perspektiven simundervisning, föreningslivets utveckling och arrangemang. Fritidsnämndens utredning visar att en växande befolkning medför ett större behov av ytor för simundervisning och simträning. Utredningen visar dessutom att kommunens befintliga simanläggningar är i varierande skick och att flera är nära sin maximala kapacitet. Till följd av befolkningsutvecklingen bedömer fritidsnämnden att kapaciteten för att bedriva simverksamhet i kommunen på sikt behöver öka.

Ärendet kommer att hanteras av kommunfullmäktige den 18 juni 2020.

– Behovet av en ny simanläggning i Malmö har länge var stort men nu har vi äntligen baxat fram det, nu behöver vi bara ta det ett antal ronder till. Jag är säker på att det kan bli hur bra som helst, det kommer komma alla Malmöbor till dels, säger Ewa Bertz (L), kommunalråd och fritidsnämndens ordförande.

– Malmö växer och vi behöver fler simanläggningar för att möta framtidens behov av såväl simundervisning, motionssim som vattensport. Det är därför glädjande att vi nu går vidare med planeringen, säger Frida Trollmyr(S), kultur- och fritidskommunalråd.

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close