Nyheter

Helsingborgs stad gör en samlad insats för föreningslivet

Coronapandemin har en stor negativ effekt på föreningar över hela landet. Därför planerar Helsingborgs stad för ett stödpaket till föreningslivet som just nu arbetas fram.

– Föreningslivet har stor betydelse för staden och för våra invånare. Såväl Helsingborgs, som hela Sveriges föreningsliv har kämpat sig igenom en tuff vår och går en utmanande höst till mötes, säger Peter Janson (C), kommunalråd och ordförande i fastighetsnämnden.

– Riksidrottsförbundet för täta samtal med regeringen om hur staten ska stötta föreningarna ekonomiskt med anledning av coronakrisen. Det återstår att se var dessa diskussioner landar, men vi i kommunerna och regionerna kan inte ensamt bära upp föreningssverige. I denna extraordinära tid behöver staten kliva in, fortsätter Peter Janson.

– I Helsingborg pågår parallellt med framtagandet av ett stödpaket till föreningslivet diskussioner med HIF avseende deras förmåga att i nuläget betala hyra för Olympia. HIF har med anledning av coronakrisen hamnat i ett ekonomiskt allt mer utsatt läge och diskussioner har förts om hyresrabatter för 2020, säger Peter Janson.

– Här har det gjorts en affärsmässig bedömning att det i nuläget är bättre att avstå från hyresintäkter för att kunna säkra dessa i framtiden. Det är viktigt att poängtera att HIF så långt detta är möjligt ska behandlas som andra föreningar. Föreningen föreslås därför fortsatt betala hyra för kanslilokaler. Dessutom ska rörlig hyra utgå när matcher åter kan spelas utan restriktioner. Totalt kan hyresrabatten enligt ovan uppskattas till ca 7 mnkr, avslutar Peter Janson.

Foto: Bildbyrån

Relaterade artiklar

Back to top button
Close