skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

Föreningslivet i Ängelholm får extra miljoner

En miljon kronor extra till Ängelholms kommuns föreningar för att täcka upp för inställda evenemang och utebliven försäljning under pandemin. Det föreslår nämnden för kultur, idrott och fritid kommunfullmäktige att besluta. Lika mycket föreslås att sättas av under nästa år.

– Föreningslivet har en stor betydelse för Ängelholms kommuns utveckling och välmående. Därför är det en angelägen uppgift att stötta föreningarna ekonomiskt under pandemin. Förhoppningsvis kan det extra stödet säkerställa ett fortsatt brett och aktivt föreningsliv för våra invånare, säger Charlotte Engblom (L) ordförande i nämnden för kultur, idrott och fritid i ett pressmeddelande.

Pengarna ska fördelas procentuellt till de föreningar som i dag tilldelas årligt verksamhetsstöd av kommunen. Den största delen av pengarna, 570 000 kronor, tilldelas föreningar som erhåller LOK-stöd, ett statligt lokalt aktivitetsstöd som stödjer idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-25 år.

Kultur- och hembygdsföreningar, museer samt sociala föreningar som bedriver särskild viktig verksamhet tilldelas 240 000 kronor. Här kommer det att finnas möjlighet att söka ersättning för inkomstbortfall i form av publik och lokalintäkter.

Studieorganisationerna tilldelas 140 000 kronor. De ska fördelas på samma sätt som det årliga bidraget.

Handikapp- och pensionärsföreningar tilldelas 50 000 kronor. De pengarna fördelas procentuellt utifrån medlemsantal.

Innan pengar kan delas ut till föreningarna ska ärendet upp till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Foto: Bildbyrån

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close