Nyheter

300 i publiken – men inte i Skåne?

Länsstyrelsen Skåne har påbörjat ett ärende om att eventuellt behålla publiktaket vid 50 deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne. Detta efter en dialog med Region Skånes Smittskydd Skåne.
–Jag förstår att det här är ett besked som kan grumla den glädje som många skånska arrangörer har upplevt efter regeringens besked, säger länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen Skåne.

Förra veckan beslutade regeringen att från 1 november höja publiktaket från 50 till 300 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. En länsstyrelse har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare om det är nödvändigt för att motverka smittspridning av pandemin. Det är ett bemyndigande som en länsstyrelse har sedan tidigare.

Länsstyrelsen Skånes länsöverdirektör Ola Melin och landshövding Anneli Hulthén har haft ett möte med företrädare för Smittskydd Skåne. I dialog med smittskyddsläkare Eva Melander har Länsstyrelsen inlett en prövning av möjligheten att behålla publiktaket vid 50 personer i Skåne.
– Med tanke på den kraftiga smittspridning som just nu sker i Skåne anser vi på Smittskydd Skåne att det är fel tidpunkt att höja publiktaket. Just nu är det en oroande utveckling i Skåne som vi inte vill riskera att förvärra, säger Eva Melander, smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne, Region Skåne.

–Jag förstår att det här är ett besked som kan grumla den glädje som många skånska arrangörer har upplevt efter regeringens besked. Samtidigt ser vi med stor oro på situationen som Smittskydd Skåne beskriver. Vi har några dagar på oss fram till 1 november, säger länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen Skåne.
– Vi fortsätter att ha en nära kontakt med Smittskydd Skåne för att följa utvecklingen under den kommande veckan. Jag hoppas innerligt att även vi i Skåne ska kunna gå på matcher och föreställningar med 300 personer i november. Men om det visar sig att det är nödvändigt att fatta ett annat beslut enligt ordningsstadgan är vi beredda att göra det.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close