Nyheter

Från ordförandens perspektiv – Fredrik Malmqvist i BK Höllviken

Namn: Fredrik Malmqvist
Ålder: 44
Yrke: Manager
Förening: BK Höllviken
Roll: Styrelseordförande

Sammanfatta din historik i föreningen.
– Ledare i en av åldersgrupperna sedan 2011. Styrelseordförande sedan 2019.

Hur många medlemmar och lag har ni idag?
– Senaste noteringen från Dec 2020 är 1 607, varav 979 aktiva som har betalt träningsavgift. Vi har 22 lag inklusive representationslag och 2021 startar vi även ett reservlag för att bli ännu bättre på att få ungdomar att fortsätta spela fotboll utifrån sina förutsättningar och intresse. ”Från triangel till Rektangel” har varit ett riktmärke för oss under 2020.

Under pandemiåret 2020 ställdes de flesta föreningars arrangemang in helt, som loppisar, bilbingo och annat. På vilket sätt drabbades ni?
– Vi har påverkats som alla andra med flera inställda arrangemang såsom Halör Cup (en viktig intäktskälla) som har spelats varje år sedan 1983 samt Halör Invitational som fick avbrytas.

Många förutspår högre medlemsavgifter som en av effekterna för de ekonomiska bortfallen. Hur ser det ut med det i er förening?
– Vår strategi är att fotboll skall vara lättillgängligt genom att kostnaderna ska vara låga så att vi kan fortsätta med ”så många som möjligt så länges så möjligt i så bra miljöer som möjligt”. Ev höjda medlemsavgifter och träningsavgifter kommer inte att bli aktuellt utan då får vi anpassa verksamheten utifrån nuvarande modesta avgifter då fotboll ska vara en ”billig” idrott att utöva. Men vi är såklart som flertalet andra föreningar beroende av ideella krafter och vår bedömning är att det blir svårare för varje år att engagera ideella krafter. Men för att fotbollen ska vara en ”folksport” så är ideella krafter ett måste!

Vilken hjälp och stöttning har nu fått från stat, kommun, förbund och sponsorer så här långt och har det varit tillräckligt?
– Vi har sökt stöd och delvis fått detta enligt de stöd som vi kunnat söka. Vi har en bra dialog med kommunen men har inte än så länge fått någon ekonomiskt stöd. Antalet sponsorer har minskat och vi har anpassat verksamheten efter omständigheterna. Den stöttning som vi fått har bidragit till att vi går in i ett nytt år med bättre förutsättningar än om vi inte fått något stöd.

Vilken effekt har restriktionerna i pandemin fått när det kommer till rekrytering och återväxt – samt kan ni redan idag se att ungdomar slutar med sin idrott?
– Vår strategi gällande utveckling av barn och ungdomsidrott ligger kvar. Pandemin har bromsat utvecklingen men när vi återgår till det mer normala finns det förutsättningar för att öka farten igen.
Vi ser just nu (inför 2021) en ökad faktor att barn och ungdomar slutar men den kan också vara temporär. När det blir varmare och gräset blir grönt, är vår erfarenhet att många kommer tillbaka. Det finns dock en risk att denna minskning är relaterat till pandemin.

Vilken typ av centrala insatser anser ni skulle behövas för att ”rädda” föreningar som er?
– Det är stor fråga, eftersom frågan kring föreningars ansvar måste diskuteras. Att få fortsatt stöd i form av likvida medel är väldigt nödvändigt för att bibehålla nuvarande strategi. Ser vi en minskning av stöd så måste vi anpassa verksamheten, vilket kommer att påverka vår utveckling av barn och ungdomar.

Vilka är de största inplanerade händelserna för föreningen under 2021?
– Den största händelsen under 2021 är att föreningen ska arbeta fram en strategi för de kommande 3 åren. Gällande det operativa, följer vi utvecklingen noggrant och tar beslut därefter.

Hur ser förutsättningarna ut inför 2021 rent sportsligt när det kommer till representationslaget?
– Enligt vår strategi som lanserades 2019 så ska våra representationslag bestå av minst 75% egna spelare (egen spelare = 5 år i klubben oavsett ålder och lag) och spela i högsta möjliga division (vilket är = med hur bra vi gör det i vår barn och ungdomsorganisation) samt ska representationslagen genomsyras av sociala fördelar såsom umgänge, kompisskap och miljö. Ambitionen är att ”idrotten ska inte kosta någonting för våra A lagspelare men såklart mot en motprestation i form av närvaro och engagemang för klubben.

Inom framförallt fotbollen, men även i andra idrotter, bedrivs riktade jämställdhetskampanjer för att få fler kvinnor i styrelser och andra ledande roller. Hur jobbar ni med de frågorna?
– I styrelsen arbetare vi för att ha en exekveringskraft. I detta arbete är det viktigt att vi har både män och kvinnor. I valberedningens arbete ingår det att hitta en balans. Vi har idag både män och kvinnor i styrelsen men vi har inte lika många kvinnor som män.

Vad ser du personligen mest fram emot under 2021? Dels som ordförande i föreningen och dels som privatperson?
– Jag kommer att avgå som ordförande i början av mars men jag vill se barn och ungdomar träna och tävla för att skapa en miljö där idrotten blir en större del av vardagen igen.

Relaterade artiklar

Back to top button
Close