skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

Ur ordförandens perspektiv – Hans-Inge Hansson i Vanneberga IF

Namn: Hans-Inge Hansson
Ålder: 59
Yrke: Egen företagare
Förening: Vanneberga IF
Roll: Ordförande, aktiv i fotbollssektionen, ansvarig för träningsläger samt aktiv inom loppisen.

Sammanfatta din historik i föreningen.
– Spelare från 9 år till 38 år. Styrelse sedan 1994 och ordförande sedan 2000.

Hur många medlemmar och lag har ni idag?
– Cirka 300.

Under pandemiåret 2020 ställdes de flesta föreningars arrangemang in helt, som loppisar, bilbingo och annat. På vilket sätt drabbades ni?
– Inställda uthyrningar för gästande lag som på våren bor och tränar på vår anläggning. Inställd loppis och inställt bilbingo.

Många förutspår högre medlemsavgifter som en av effekterna för de ekonomiska bortfallen. Hur ser det ut med det i er förening?
– Vi kör vidare med 100:- för aktiva och passiva medlemmar, familj 300:-

Vilken hjälp och stöttning har nu fått från stat, kommun, förbund och sponsorer så här långt och har det varit tillräckligt?
– Vi har fått stöd från RF, kommunen och Sparbanken.

Vilken effekt har restriktionerna i pandemin fått när det kommer till rekrytering och återväxt – samt kan ni redan idag se att ungdomar slutar med sin idrott?
– Vi har inte och får inga negativa effekter mer än att senaste året har varit tråkigt på många sätt men vi överlever och kommer inte att tappa långsiktigt.

Vilken typ av centrala insatser anser ni skulle behövas för att ”rädda” föreningar som er?
– Vi är nöjda med de stöd som vi har kunna söka och få.

Vilka är de största inplanerade händelserna för föreningen under 2021?
– Hoppas på loppis och bilbingo under året samt normalt läge med publik och festligheter under andra halvåret. Viktigt att ungdomarna får ett normalt eller nästa normalt år med matcher med mera.

Hur ser förutsättningarna ut inför 2021 rent sportsligt när det kommer till representationslaget?
– Det ser bra ut med bra träningsflit och bra trupp.

1Inom framförallt fotbollen, men även i andra idrotter, bedrivs riktade jämställdhetskampanjer för att få fler kvinnor i styrelser och andra ledande roller. Hur jobbar ni med de frågorna?
– Vi jobbar inte aktivt med det och vi har idag ca. 50% kvinnor i styrelse och sektioner.

Avslutningsvis. Vad har du på din pizza?
– Ost och tomat!

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close