skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

Ur ordförandens perspektiv – Tommy Persson i Sankt Olofs IF

Namn: Tommy Persson
Ålder: 66 år
Yrke: Handledare
Förening: Sankt Olofs IF
Roll: Ordförande

Sammanfatta din historik i föreningen.
– Började som styrelseledamot och lagledare o tränare för ett 16 årslag och ett 14 årslag 1974. Har varit med i styrelsen sen 1974. Har varit kassör 1981-1986. Vice ordförande 1987-1988. Ordförande från 1989 och fortfarande. Lagledare för klubbens A-lag, B-lag, Damlag och ungdomslag under 35 år.

Hur många medlemmar och lag har ni idag?
– 300 medlemmar. Eget A-lag, B-lag och fyra ungdomslag tillsammans med Kiviks AIF.

Under pandemiåret 2020 ställdes de flesta föreningars arrangemang in helt, som loppisar, bilbingo och annat. På vilket sätt drabbades ni?
– Vi missade vår parkering på Kiviks Marknad, Fotbollscupen, Sankt Olofsloppet, Triathlonloppet och Loppmarknaden.

Många förutspår högre medlemsavgifter som en av effekterna för de ekonomiska bortfallen. Hur ser det ut med det i er förening?
– Vi kommer inte att höja medlemslotteriet detta år.

Vilken hjälp och stöttning har nu fått från stat, kommun, förbund och sponsorer så här långt och har det varit tillräckligt?
– Vi har fått den vanliga stöttningen från kommun och stat. Sponsringen blev mindre. Vi har fått 64 000 kr i coronastöd.

Vilken effekt har restriktionerna i pandemin fått när det kommer till rekrytering och återväxt – samt kan ni redan idag se att ungdomar slutar med sin idrott?
– Vi har inte märkt det ännu.

Vilken typ av centrala insatser anser ni skulle behövas för att ”rädda” föreningar som er?
– Lite mer ersättningar som kan ersätta om vi inte kan genomföra våra arrangemang.

Vilka är de största inplanerade händelserna för föreningen under 2021?
– Parkeringen på Kiviks Marknad, Fotbollscupen, Sankt Olofsloppet, Triathlonloppet och Loppmarknaden.

Hur ser förutsättningarna ut inför 2021 rent sportsligt när det kommer till representationslaget?
– Vi skall för andra gången spela i division fyra. Senast var 1987.

Inom framförallt fotbollen, men även i andra idrotter, bedrivs riktade jämställdhetskampanjer för att få fler kvinnor i styrelser och andra ledande roller. Hur jobbar ni med de frågorna?
– Vi har lyckats med att få in en kvinna i styrelsen och ett par kvinnliga ledare i ungdomslagen.

Vad ser du personligen mest fram emot under 2021? Dels som ordförande i föreningen och dels som privatperson?
– Ser mycket fram emot att vårt A-lag skall spela i division fyra i år och att publiken får komma in på arenorna. Som privatperson ser jag mycket fram emot att pandemin skall avta och försvinna och allt kan bli som vanligt.

Avslutningsvis. Vad har du på din pizza?
– Capricciosa är bäst.

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close