skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

Ur ordförandens perspektiv – Per Ingvar de la Motte i Lunnarps BK

Namn: Per Ingvar de la Motte
Ålder:
71
Yrke: fd. Undervisningsråd
Förening: Lunnarps Bollklubb
Roll: Ordförande

Sammanfatta din historik i föreningen.
– Uppvuxen i samhället Lunnarp, spelat fotboll från pojklag till seniorlag under 60-70 talen. Var ordförande i klubben under några år i slutet av 70 talet. Varit aktiv i kulturförening på annan ort och ordförande där i 25 år. Tillbaka i LBK 2016 och nu ordförande sedan 2018

Hur många medlemmar och lag har ni idag?
– Strax under 300 medlemmar och fyra representationslag

Under pandemiåret 2020 ställdes de flesta föreningars arrangemang in helt, som loppisar, bilbingo och annat. På vilket sätt drabbades ni?
– Vi drabbades väldigt hårt då alla våra arrangemang bortsett från julgransförsäljningen i december ställdes in. Bland annat våra viktigaste ekonomiska intäktskällor Österlen Garden Show och Loppmarknad.

Många förutspår högre medlemsavgifter som en av effekterna för de ekonomiska bortfallen. Hur ser det ut med det i er förening?
– Vi har ingen möjlighet att höja medlemsavgiften. Ligger redan på en relativt hög nivå och en höjning bedömer vi skulle innebära risk för avhopp.

Vilken hjälp och stöttning har nu fått från stat, kommun, förbund och sponsorer så här långt och har det varit tillräckligt?
– Vi har fått ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet och vår kommun. Med hjälp av dessa stöd har vi lyckats hålla näsan över vattenytan.

Vilken effekt har restriktionerna i pandemin fått när det kommer till rekrytering och återväxt – samt kan ni redan idag se att ungdomar slutar med sin idrott?
– Alla planerade skolbesök för rekrytering av yngre ungdomar har ställts in under 2020. Vår verksamhet åldersgruppen 6-14 år i stort sett vilande. Däremot har vi lyckats expandera vår verksamhet 15-19 år där vi inlett ett samarbete med gymnasieskola och Malmö FF. Vi är den enda klubb på Österlen som har representaionslag i den åldergruppen (Ystad tillhör väl inte Österlen).

Vilken typ av centrala insatser anser ni skulle behövas för att ”rädda” föreningar som er?
– Just nu är det begränsningar i möten mellan människor som är det stora problemet och här hjälper inte centrala insatser av ekonomisk art. Möjligen skulle man önska en snabbare vaccineringstakt i samhället för att få ut ledare i verksamheten och åter få igång arbetet på fysisk nivå.

Vilka är de största inplanerade händelserna för föreningen under 2021?
– Våra evenemang, slutrapporten av vår pågående naturgräsutredning, vårt Parafysiska Centrum.

Hur ser förutsättningarna ut inför 2021 rent sportsligt när det kommer till representationslaget?
– Vi har bekymmer med skador på några av våra viktigaste spelare i seniortruppen samtidigt som vi inte kunnat träna på normalt sätt och spela träningsmatcher. Eftersom läget i år är värre än fjoråret anser vi att starten för seriespeletet måste flyttas fram, gärna på samma sätt som under fjoråret.

Inom framförallt fotbollen, men även i andra idrotter, bedrivs riktade jämställdhetskampanjer för att få fler kvinnor i styrelser och andra ledande roller. Hur jobbar ni med de frågorna?
– Vi har valt att utöka organsisationen och starta upp flera sektionsstyrelser och kommittéer. Det har varit lättare att engagera kvinnor i sektioner jämfört med huvudstyrelsen.

Vad ser du personligen mest fram emot under 2021? Dels som ordförande i föreningen och dels som privatperson?
– Jag ser fram emot att livet ska återgå till ”normala gängor”, gäller såväl föreningen som mitt privatliv.

Avslutningsvis. Vad har du på din pizza?
– Kronärtskocka tillsammans med rökta produkter.

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close