skanesport_desktop-panorama-1

FotbollLunds BKNyheter

Ur ordförandens perspektiv – Håkan Kerren i Lunds BK

Namn: Håkan Kerrén
Ålder: 48
Yrke: Verksamhetschef akutsjukvård Helsingborg
Förening: Lunds BK
Roll: Ordförande

Sammanfatta din historik i föreningen.
– Har varit aktiv som ledare i sju år och då med flick och damfotboll. Är nu inne på mitt andra år som ordförande.

Hur många medlemmar och lag har ni idag?
– 900 medlemmar varav ca 750 aktiva fördelat på 40 lag.

Under pandemi året 2020 ställdes de flesta föreningars arrangemang in helt, som loppisar, bilbingo och annat. På vilket sätt drabbades ni?
– Vi likt alla andra drabbades främst av att våra lag fick inställda cuper, uppskjutna serier och begränsningar i träningsutövande. Som en följd av inställda arrangemang och matcher har vår förening haft obefintlig försäljning vid café och av profilprodukter, vilket såklart är kännbart för oss.

Många förutspår högre medlemsavgifter som en av effekterna för de ekonomiska bortfallen. Hur ser det ut med det i er förening?
– Har fört dialog om detta också, men har insett att det är inte bara vår förening som sliter hårt med ekonomin i denna pandemi. Det drabbar även flera av de familjer som är våra medlemmar, därför har vi valt att ha oförändrade avgifter detta år. Försöker kompensera med fler ideella insatser såsom lagförsäljningar, gemensamma klubbförsäljningar etc, exempelvis vår omtyckta julgransförsäljning osv.

Vilken hjälp och stöttning har nu fått från stat, kommun, förbund och sponsorer så här långt och har det varit tillräckligt?
– Alla våra sponsorer har ställt upp fantastiskt bra för oss sedan har vi sökt och beviljats stöd via RF. Utöver detta har vi även fått utökat stöd från kommunen. Upplever att stödet har varit tillräckligt tillsammans med de åtgärder vi har vidtagit för att reducera våra omkostnader.

Vilken effekt har restriktionerna i pandemin fått när det kommer till rekrytering och återväxt – samt kan ni redan idag se att ungdomar slutar med sin idrott?
– Än så länge ser vi ingen minskning i antalet utövare. Visst är det lite mindre rörelse detta år men än så länge känns det hoppfullt. Vi känner såklart en oro över om och hur medlemmarna orkar att hålla igång med träning utan matcher, det ställer stora krav på våra tränare att stimulera och motivera. Jag tror inte vi riktigt kan förutse konsekvenserna än.

Vilken typ av centrala insatser anser ni skulle behövas för att ”rädda” föreningar som er?
– I dagsläget ser vi inget behov men om restriktionerna fortsätter under året och vi inte kan ha publik på våra seniormatcher, vi inte kan arrangera vår KickOff cup och begränsningar för sammankomster då måste det till stödinsatser likt förra året.

Vilka är de största inplanerade händelserna för föreningen under 2021?
– Har medvetet valt att inte planera för mycket mot bakgrund av de förutsättningar som just nu råder. Vill självklart arrangera vår cup då detta är en viktig inkomstkälla för våra ungdomslag.

Hur ser förutsättningarna ut inför 2021 rent sportsligt när det kommer till representationslaget?
– Det ser riktigt bra ut. Har en stor trupp på damsidan med engagerade ledare och ett otroligt driv i gruppen. På herrsidan ser det också riktigt bra ut. Här är det en väsentlig skillnad mot övrig verksamhet inom förening då detta är elitverksamhet.

Inom framförallt fotbollen, men även i andra idrotter, bedrivs riktade jämställdhets kampanjer för att få fler kvinnor i styrelser och andra ledande roller. Hur jobbar ni med de frågorna?
– Som ni ser i Lunds BK styrelse, samt den satsning som nu görs på dam och flicksidan jobbar vi stenhårt med jämställdhet, detta genomsyrar allt arbete som vi gör inom föreningen.

Vad ser du personligen mest fram emot under 2021? Dels som ordförande i föreningen och dels som privatperson?
– Det jag ser absolut mest fram emot är att vi ska kunna bedriva vår verksamhet utan restriktioner, att våra barn- och ungdomslag återigen får spela matcher. Att kanske få lite mer tid tillsammans med familjen då mitt arbete relaterat till pandemin har tagit överraskande mycket tid i anspråk.

Avslutningsvis. Hur firar du i påsk?
– Det var seriepremiär med hemmamatch mot Österlen på långfredagen. Därefter blir det kvalitetstid med familjen.

Foto: Privat

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close