skanesport_desktop-panorama-1

Borgeby FKFotbollNyheter

Ur ordförandens perspektiv – Emma Gardell i Borgeby FK

Namn: Emma Gardell
Ålder: 43
Yrke: Specialisttandläkare
Förening: Borgeby Fotbollsklubb
Roll: Ordförande

Sammanfatta din historik i föreningen.
– Jag bekantade mig med föreningen när min dotter började spela fotboll. Efter några år som fotbollsförälder valde jag att gå in i tränargänget en tid. Därefter valdes jag in till styrelsen som ledamot och sedan som ordförande.

Hur många medlemmar och lag har ni idag?
– Ungefär 250 stycken.

Under pandemi året 2020 ställdes de flesta föreningars arrangemang in helt, som loppisar, bilbingo och annat. På vilket sätt drabbades ni?
– Vi fick ställa in Borgeby Cup som är en populär och återkommande cup arrangerad av oss i Borgeby. Flera lag fick ställa in cup-resor och andra aktiviteter.

Många förutspår högre medlemsavgifter som en av effekterna för de ekonomiska bortfallen. Hur ser det ut med det i er förening?
– Vi planerar inte för en höjning av våra medlemsavgifter till följd av de ekonomiska bortfallen.

Vilken hjälp och stöttning har nu fått från stat, kommun, förbund och sponsorer så här långt och har det varit tillräckligt?
– Vi har fått ett visst stöd men det har varit ganska begränsat. Vår räddning har varit begränsade utgifter.

Vilken effekt har restriktionerna i pandemin fått när det kommer till rekrytering och återväxt – samt kan ni redan idag se att ungdomar slutar med sin idrott?
– Det är onekligen svårt att aktivt rekrytera i dessa tider. Dock har vi sett att det tillkommit några medlemmar vilket vi tror beror till stor del på att vår verksamhet kan bedrivas trots restriktioner eftersom vi tränar utomhus.

Vilken typ av centrala insatser anser ni skulle behövas för att ”rädda” föreningar som er?
– Mer stöd riktade till mindre föreningar.

Vilka är de största inplanerade händelserna för föreningen under 2021?
– Sommarfotbollskolan v 32 och Borgeby Cup 7 augusti samt Elitettan resan.

Hur ser förutsättningarna ut inför 2021 rent sportsligt när det kommer till representationslaget?
– Vi har ett lag med goda förutsättningar att lyckas bra i Elitettan.

Inom framförallt fotbollen, men även i andra idrotter, bedrivs riktade jämställdhets kampanjer för att få fler kvinnor i styrelser och andra ledande roller. Hur jobbar ni med de frågorna?
– Vi som redan sitter i styrelsen och är kvinnor försöker föregå med gott exempel och därmed få in fler kvinnor i föreningslivet.

Vad ser du personligen mest fram emot under 2021? Dels som ordförande i föreningen och dels som privatperson?
– Som ordförande ser jag mest fram emot att få börja titta på matcher igen och privat ser jag mest fram emot att våren och sommaren nalkas.

 

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close