skanesport_desktop-panorama-1

Eskilsminne IFFotbollNyheter

Ur ordförandens perspektiv – Claes Ohlsson i Eskilsminne IF

Namn: Claes Ohlsson
Ålder: 64
Yrke: Ekonom/Företagskonsult
Förening: Eskilsminne IF
Roll: Ordförande

Sammanfatta din historik i föreningen.
– Jag var styrelseledamot mellan 1998-2009 och återkom som ordförande 2015 –

Hur många medlemmar och lag har ni idag?
– Jag har inte någon uppdaterad siffra men vi har ca 1200 medlemmar. Däremot vet jag att vi 2020 hade 48 lag.

Under pandemi året 2020 ställdes de flesta föreningars arrangemang in helt, som loppisar, bilbingo och annat. På vilket sätt drabbades ni?
– Vi drabbades väldigt hårt då Eskilscupen, som jag tror är störst i Sverige efter Gothia, fick ställas in.

Många förutspår högre medlemsavgifter som en av effekterna för de ekonomiska bortfallen. Hur ser det ut med det i er förening?
– Vi har senarelagt vårt årsmöte då vi hade förhoppningen om ett fysiskt möte, men det är nu beslutat att det blir digitalt. Men vi har inte diskuterat att föreslå årsmötet någon höjning, men vi ligger generellt lägre än andra jämförbara föreningar. Vi vill ju också att alla som vill skall ha ekonomisk möjlighet att spela fotboll i Eskils. Så vi får se när i tiden en eventuell ökning av avgifterna kan bli aktuell.

Vilken hjälp och stöttning har nu fått från stat, kommun, förbund och sponsorer så här långt och har det varit tillräckligt?
– Helsingborgs Stad har dubblat LOK-stödet 2020 och stöttat föreningslivet på andra sätt. Vi har som de flesta andra tappat lite på sponsorsidan men generellt har flertalet företag fortsatt att stötta verksamheten. Det stora och avgörande stödet var den tilldelning för uteblivna intäkter avseende cupen som RF, genom Statens bidragsstöd, tilldelade oss. Så totalt sett med alla besparingsåtgärder, insatser av medlemmar, och stödresurser från det offentliga samt sponsorerna så fick vi ihop 2020 med i stort ett nollresultat.
men nu är ju läget fortsatt ovisst avseende cupen 2021 och några nya stödpengar för andra halvåret 2021 har, så vitt jag vet, inte kommunicerats och än mindre beslutats. Det finns beslut om ett särskilt evenemangsstöd för 2021 men vad vi kan läsa oss till så är det i praktiken enbart för kulturevenemang och inte för idrottsföreningar.

Vilken effekt har restriktionerna i pandemin fått när det kommer till rekrytering och återväxt – samt kan ni redan idag se att ungdomar slutar med sin idrott?
– Ja vi kan se att det har effekt genom att en del inte återkommit efter nyår, även om jag tror att vi har klarat oss hyfsat ännu, men kommer vi inte igång inom det snaraste kan det bli katastrof för många föreningar. I min roll som ordförande för Skåne FF får jag löpande rapporter om lag som nu drar sig ur serierna, och då speciellt i ungdomsfotbollen, men också hela föreningar som nu ger upp och lägger ner hela verksamheten. Inom förbundet så arbetas det intensivt för att få politiskt gehör för vad som håller på att hända inom såväl fotbollen som andra idrotter, men tyvärr så är det otroligt tyst på den fronten. Många föreningar upplever en oerhörd frustration över att det inte kommuniceras från varken myndighet eller politiken hur de tänker och motiverar sina beslut. Det är stora problem att planera verksamheten och motivera ledare och spelare när vi inte kan planera verksamheten p g a att vi inte vet om eller när det släpper. Vi har respekt för situationen och att utvecklingen avseende smittspridning är oviss, men det är oerhört svårt att begripa varför man jämställer inom- och utomhusaktiviteter samt att man kan vara en på 10 m2 i varuhus mm men inte en person på 275 m2 fotbollsplan?? Nu gäller det att rädda det som går att rädda annars blir ”fakturan” vi skickar till våra barn enormt stor. Enligt seriösa studier, som genomförts på beställning av UEFA för Rumänien och Sverige, så konstateras att varje krona som det svenska samhället investerar i fotboll ger 10 kronor tillbaka genom folkhälsa, sysselsättning, mm. Så det gäller säkert för all fysisk idrott.

Vilken typ av centrala insatser anser ni skulle behövas för att ”rädda” föreningar som er?
– Det är väl just att staten tar ansvar för förlorade intäkter som sker genom statliga beslut och andra liknande samhällsincidenter där de drabbade inte kan förutse och eller påverka sin egen situation. Sedan i vilken form det sker, d v s direkta bidrag eller reducerade kostnader, har väl mindre betydelse. Däremot är det klart viktigt att drabbade gör vad man kan för att minimera skadan innan man äskar stöd. Men återigen så är tydlighet kring vilka beslut som fattas och förväntas att fattas det viktigaste. Exempelvis så måste vi ju fortsätta att arbeta för att Eskilscupen går att genomföra i början av augusti tills vi får ett beslut att det inte går och i så fall hur vi skall hantera ett sådant beslut.

Vilka är de största inplanerade händelserna för föreningen under 2021?
– Det är ju klart cupen och våra ungdomsläger, förutom allt seriespel för våra lag.

Hur ser förutsättningarna ut inför 2021 rent sportsligt när det kommer till representationslaget?
– Det ser väl ganska bra ut. Vi har ju damerna i division 1 som 2020 slutade på 2.a plats strax efter Borgeby, som sedan kvalade sig upp i Eliettan. Har tappat ett par spelare till Allsvenskan och Elitettan men vi har väldigt lovande ungdomar underifrån så det blir nog bra även 2021. För herrarna som ramlade ur division 1 ser det väl också bra ut inför seriestarten. Det är ju alltid lite jobbigt att ramla ur en serie men jag tycker truppen ser bra ut och vi har nya tränare och ledarteam på såväl herr som damsidan så jag är förhoppningsfull inför seriepremiären, när det nu blir.

Inom framförallt fotbollen, men även i andra idrotter, bedrivs riktade jämställdhets kampanjer för att få fler kvinnor i styrelser och andra ledande roller. Hur jobbar ni med de frågorna?
– Vår förening bygger på en tydlig värdegrund där jämställdhet är en viktig grundsten. Såväl valberedning som styrelse försöker hela tiden att utveckla verksamheten på ett jämställt sätt, och det går framåt men vi måste fortsätta jobba med den frågan.

Vad ser du personligen mest fram emot under 2021? Dels som ordförande i föreningen och dels som privatperson?
– Förmodligen samma sak som alla andra att smittspridningen och restriktionerna försvinner så att vi kan spela fotboll och genomföra Eskilscupen, men också rent privat att kunna resa igen och umgås fullt ut med andra igen. Det funkar ganska bra med digitala möten men jag saknar den fria möjligheten till fysisk möten.

Avslutningsvis, detta visste du inte om mig?
– Har inga hemligheter eller särskilda egenheter som inte är tämligen kända! Det skulle vara att jag trots ett väldigt stort engagemang inom fotbollen inte ser väldigt mycket fotboll. Förutom Eskils matcher och att jag kollar på HIF när jag har tillfälle så ser jag inte mycket fotboll. Det är exempelvis ganska länge sedan jag såg någon match i Champions League eller liknande. Det är liksom fotbollsrörelsen och inte spelet i sig som är det viktigaste för min del.

Foto: Privat

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close