skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

FC Bellevue får stöd från Arvsfonden

FC Bellevue får stöd med drygt 4,5 miljoner kronor från Arvsfonden för Parkinsonprojektet GåBoll. Projektet vill främja social gemenskap och god hälsa hos personer med Parkinsons sjukdom genom att kombinera och anpassa Gå fotboll och Frame fotboll så att målgruppen, oavsett om man sitter i rullstol, använder rollator, har balansproblem eller är stående och gående, kan spela tillsammans.

– Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor säger Gunilla Svensson enhetschef Arvsfonden i ett pressmeddelande.

Projektet vänder sig till personer med Parkinsons sjukdom som av medicinska, kognitiva och sociala skäl har behov av mer anpassade insatser än för gruppen äldre i allmänhet. Representanter från målgruppen, samarbetspartner samt projektägande organisation ska under projekttiden utveckla ett regelverk för idrottsgrenen GåBoll. Projektgruppen kommer bland annat att arbeta med frågor som rör storleken på spelplanen, zonerna för respektive spelare, bollmaterial, storleken på bollen, antal spelare på plan samt spelregler.

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close