skanesport_desktop-panorama-1

HandbollNyheter

Ur ordförandens perspektiv – Håkan Hildingsson IFK Malmö Handboll

Namn: Håkan Hildingsson
Ålder: 47
Yrke: Egen företagare
Förening: IFK Malmö Handbollsförening
Roll: Ordförande

Sammanfatta din historik i föreningen.
– Efter att ha varit engagerad i min yngsta sons förening (Limhamn Hockey) så kände jag mig i 2018 kallad då valberedningen i IFK öppet sökte efter personer med erfarenhet av och vilja till att engagera sig i styrelsearbetet. Jag räckte upp handen och blev också invald. Efter en kort tid så tog jag över kassörsrollen och vid efterföljande årsmöte blev jag vald till ordförande. Jag är nu inne på mitt fjärde år och tycker det är fantastiskt stimulerande att sakta med säkert se resultatet av de många diskussioner och lika många beslut som vi sedan dess hanterat.

Hur många medlemmar och lag har ni idag?
– Vi har idag 473 aktiva medlemmar och 61 ledare.

Under pandemi ställdes de flesta föreningars arrangemang in helt, som loppisar, bilbingo och annat. Blev ni hårt drabbade?
– Precis som för alla andra så tvingades vi förhålla oss till helt nya förutsättningar så utifrån det perspektivet blev också vi drabbade. Vi lyckades dock med en gemensam kraftansträngning och beslutsamhet ställa om verksamheten på ett fåtal dagar. Vi förstod att vi måste agera för att förbli relevanta för våra befintliga medlemmar och för att lyckas attrahera nya även under speciella förutsättningar. Och idag är vi både glada och stolta över att ha lyckats växa samtliga grupper. En viktig del i att vi lyckades är att vi aldrig satt stilla och hängde läpp. Vi konstaterade att – det är vad det är – och så ställde vi om. Och längs med vägen har vi också haft utrymme till och vågat investera i ny utrustning och alternativa träningsupplägg vilket jag tror också har haft en positiv inverkan.

Hur ser ekonomi ut i er förening idag?
– Vi har under många år varit försiktiga med medlemmarnas pengar och har av den anledningen under pandemin inte haft anledning till någon större stress. Vi har under pandemin fått tid till att skissa på ett antal utvecklingsprojekt som vi under kommande säsong kommer att arbeta vidare med. Och en god ekonomi ger oss möjlighet att investera i projekt som vi tror kommer vara positiva för vår fortsatta utveckling.

Har ni någon generell målsättning inom föreningen?
– Vi har de senaste tre åren arbetat på ett väldigt ambitiöst utvecklingsprojekt där vi i tät dialog med det ideella ledarskapet rannsakat oss själva och på så sätt lärt känna vår historia, vad som idag definierar oss som förening och, kanske viktigast av allt, vilken riktning vi tillsammans vill ta framöver. Vi har med utgångspunkt i en ny genomarbetad värdegrund formulerat en gemensam ny vision för IFK Malmö Handboll som vi kallar för: ”Från bollskola till seniorer. Tillsammans. I en förening.” Genom en väldigt långsam men samtidigt väldigt nödvändig dialog- och förankringsprocess har vi bestämt oss för hur vi vill utvecklas och växa i vår stad. Ett exempel är att vi bestämde oss för att tydligare definiera oss som förening och öppet kommunicera det långa arv som vi idag förvaltar. För information så blev handbollen en del av IFK Malmö redan i 1932 men vår nutidshistoria är grundad av ett fåtal individers beslutsamhet vid millennieskiftet då de bestämde sig för att på nytt bygga upp IFK med utgångspunkt i en vital barn- och ungdomsverksamhet.

Vilka är de stora inplanerade händelserna för föreningen under kommande säsong?
– Under kommande säsong så ska vi, förutom att göra vad vi kan för att det blir en så normal handbollssäsongen som möjligt, lägga tid och kraft på att realisera många av de beslut som vi under föregående säsong fattade. Med utgångspunkt i ett nytt sponsorprogram ska vi exempelvis bli bättre på att kommunicera värdet av att som företag associeras med Malmös största och mest sympatiska handbollsförening.

Inom framförallt fotbollen, men även i andra idrotter, bedrivs riktade jämställdhets kampanjer för att få fler kvinnor i styrelser och andra ledande roller. Hur jobbar ni med de frågorna?
– Detta är en viktig fråga för oss. Styrelsen består, förutom mig själv, av tre kvinnor och tre män. Andelen tjejer av våra aktiva medlemmar är över 50%. En fråga som vi däremot behöver adressera är hur vi ska uppnå en bättre balans bland ledarna. Och detta eftersom vi tror oss veta att fler kvinnliga ledare är en viktig parameter för att också lyckas behålla fler aktiva tjejer en längre tid. Vi har i nuläget en grovhuggen idé om hur vi ska ta oss an detta och frågan är på styrelseagendan i september.

Vad ser du personligen mest fram emot under resterande del av 2021? Dels som ordförande i föreningen och dels som privatperson?
– Som ordförande ser jag fram emot en mer normal säsong. Jag ser fram emot att sitta vid sidan av planen, på en relativt obekväm bänk, och njuta av den passion, det engagemang och den glädje som enligt min mening är den gemensamma nämnaren för handbollen inte bara hos oss utan också hos dem som besöker oss. Som privatperson ser jag fram emot att njuta av mer livemusik i takt med att utbudet ökar.

Avslutningsvis, tre snabba?
Vår eller Höst – Höst
Köttgryta eller Fiskgryta – Fiskgryta
Rödvin eller Vitvin – Vitvin

Foto: Privat

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close