skanesport_desktop-panorama-1

H65HandbollNyheter

Ur ordförandens perspektiv – Åsa Berling i H65 Höör

Namn: Åsa Berling
Ålder: 56
Yrke: Hälso- och sjukvårdsstrateg, Staben för övergripande processer, Avdelning Hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne
Förening: Höörs HK H65
Roll: Ordförande

Sammanfatta din historik i föreningen.
– Jag har suttit i H65s styrelse de senaste 10 åren. Inledningsvis som ungdomsansvarig, sekreterare och nu de senaste åren som ordförande. När vi flyttade från Lund till Höör i maj 2000 började den äldsta sonen spela handboll och då var det naturligt att försöka stötta runt laget som förälder. När sedan dottern också började spela blev det naturligt mer engagemang. Under åren som ungdomsansvarig har jag under en kortare period funnits med i Svensk Handboll och drivit en del frågor kring utvecklingen av ungdomshandbollen.

Hur många medlemmar och lag har ni idag?
– Antalet medlemmar är drygt 500. Vi planerar ha ca 30 lag kommande säsong

Under pandemi ställdes de flesta föreningars arrangemang in helt, som loppisar, bilbingo och annat. Blev ni hårt drabbade?
– Säsongen 2020–2021 har inte varit lik någon annan säsong i historien för H 65 p g a Coronapandemin. Det enda lag som kunnat spela seriematcher och kunnat träna för fullt är Damelitlaget. Alla övriga lags verksamheter har i stort sett stoppats helt. Viss utomhusträning och viss inomhusträning för de yngsta lagen har delvis kunnat genomföras. Förening, ledare, spelare har kämpat hårt för att minimera skadorna inför nästa säsong och försöka förhindra ett för stort bortfall av spelare, både vuxna och unga. Kreativa lösningar för att hitta andra sätt att genomföra aktiviteter så som lottförsäljning, korvförsäljning mm har med hjälp av alla fantastiska ledare, spelare, resurspersoner och sponsorer ändå lyckats genomföras till viss del.

Hur ser ekonomi ut i er förening idag?
– Redovisningen av säsongens årsbokslut visar ett knappt plusresultat. Mycket tack vare ett idogt arbete från marknadsgruppen, ekonomiansvariga m fl som jobbat hårt för att nå mål och resultat.

Har ni någon generell målsättning inom föreningen?
– H65 har flera viktiga visioner och mål. I första hand skall H 65:s roll i samhället säkerställas med aktiva insatser, med att vara tydlig med att vi sätter hållbarhet, värderingar, samhällsnyttan i frontlinjen. Därefter är vi en elitklubb som alltid siktar på att vara bland de 2-3 bästa lagen i ligan för Damelitlag, år efter år. Vi är också en förening med stor ungdomsverksamhet och skall alltid följa ”den röda tråden” i ungdomarnas utveckling och att de kan se vägen framåt, efter egna förutsättningar och önskemål. Fortsatt utveckling av Höörsmodellen.

Vilka är de stora inplanerade händelserna för föreningen under kommande säsong?
– H65 skall fortsätta utvecklas i en positiv sportslig anda där alla känner sig välkomna och delaktiga. Viktigt att H65 bygger vidare på sin ungdomsverksamhet och ökar antalet lag och då framförallt för pojkar. Under kommande period vill H65 fortsätta det strategiskt viktiga arbete som påbörjats med att utveckla H65:s mål, syfte och roll i samhället. Samverkan med BRIS är ett exempel på detta. Vi vill att H65 uppfattas positivt av våra aktiva, supportrar, sponsorer, handbollsintresserade och andra i Höör, Skåne och i övriga landet.

Inom framförallt fotbollen, men även i andra idrotter, bedrivs riktade jämställdhets kampanjer för att få fler kvinnor i styrelser och andra ledande roller. Hur jobbar ni med de frågorna?
– Visionen – Ett långsiktigt och hållbart samhälle inrymmer utöver hållbarhet, jämställdhet och hälsa. H65 har de senaste åren arbetat hårt för att få fler killar till föreningen då vi har en lätt slagsida med fler aktiva tjejer. Styrelsen består av lika många kvinnor som män. Senaste säsongen var kvinnorna to.m flera.

Vad ser du personligen mest fram emot under resterande del av 2021? Dels som ordförande i föreningen och dels som privatperson?
– Jag hoppas att pandemin ska klinga av och att restriktionerna försvinner. Det har varit en påtaglig faktor både i handbollen, men också i mitt yrkesliv sedan våren 2020. Det har blivit många digitala möten och dessa har tenderat bli många från tidig morgon till sen kväll. Nu längtar man efter de fysiska mötena och att få ses. Vi har lärt oss mycket under pandemin som jag hoppas vi kan fortsätta dra nytta av, men jag saknar också det som var innan Pandemin.

Avslutningsvis, tre snabba?
Vår eller Höst – Vår
Köttgryta eller Fiskgryta – Kött
Rödvin eller Vitvin – Rött

Related Articles

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2