skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

Registrera enskild firma som idrottare

Att starta företag i Sverige är idag inte särskilt svårt. Man måste förstås ha lite kunskap om skatt, moms och vilka regler som gäller, men kan man som idrottsutövare bedriva sin idrott som en enskild firma eller et aktiebolag?

Rent skattemässigt är det tre krav som måste uppfyllas för att något skall anses vara en näringsverksamhet: Självständighet, vinstsyfte och varaktighet.

Varaktighet och vinstsyfte är lättast att påvisa när man kollar på tiden som läggs ner i träningssyfte, samt att dom allra flesta elitidrottare siktar på att tjäna pengar på sin insats.

När det kommer till självständighet blir det en något klurigare fråga som påverkas av flera faktorer.

Bland annat hur frittstående utövaren står relaterat till sin uppdragsgivare, om man använder egen utrustning och i vilken grad man styr sitt personliga varumärke som elitidrottare.

Det är naturligtvis enklare för en individuell utövare att bevisa detta jämfört med en som bedriver lagidrott.

Regeringsrätten fastslog i ett rättsfall att det i rättspraxis det inte finns något hinder för att driva verksamhet som i all väsentlighet bygger på egna arbetsinsatser i aktiebolagsform.

Samtidigt konkluderades det att enligt bolagsbildningen skall intäkter såsom prispengar, reklambidrag och sponsorbidrag, som kan anses som inkomst som direkt resultat av verksamheten tillfalla bolaget.

Likadant, när det kommer till utgifter i direkt relation till verksamheten, samt lön till utövaren skall detta täckas av bolaget.

Huvudsaken här är att företaget är självständigt och står som avtalspart gällande alla avtal som ingås.

Under vissa omständigheter kan det också vara fördelaktigt skattemässigt att ha ett företag för att ta hand om de pengar man tjänar på sin sport eller verksamhet..

Vilken företagsform passar bäst?

Att registrera enskild firma är det vanligaste i starten av karriären, men när karriären tagit fart är det vanligare att gå över till aktiebolag.

Som nämnt ovan kan man alltså bedriva sin aktivitet som ett bolag, även om intäkterna är direkt kopplade till utövaren.

Många väljer även att ta uppdrag kopplade till sin idrott efter att den aktiva karriären är över, och olika företagsformer kan passa bättre beroende på vilken aveny man väljer.

Dom vanligaste formerna är enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag, och har alla sina olika fördelar och nackdelar.

Det kan därför vara fördelaktigt att ta hjälp av någon som innehar kunskap om detta innan man bestämmer sig.

Vad säger lagverket?

När det kommer till lagramarna runt detta heter det från skatteverket att när det kommer till tjänster som har omedelbar sammanhang med idrott gäller följande:

  • Omsättning av tjänster som har omedelbart samband med utövandet av den idrottsliga verksamheten är undantagen från skatteplikt om tjänsterna omsätts av den som tillhandahåller den idrottsliga verksamheten 3 kap. 11 a § första stycket ML.
  • Undantaget gäller endast om idrottstjänsterna omsätts av staten, en kommun eller en ideell förening som omfattas av 4 kap. 8 § ML

Om idrottstjänsterna omsätts av någon annan gäller skattesatsen 6 procent.

Med idrottslig verksamhet menas menas enbart tjänster som direkt kan kopplas till utövning av idrotten ifråga. 

Undantaget gäller alltså inte om den som bedriver idrottslig verksamhet säljer sportartiklar till deltagarna. 

Då är försäljningen en skattepliktig omsättning av varor enligt ML:s allmänna bestämmelser.

Utrymmet för vilka tjänster som har omedelbart samband med idrottsutövningen är mycket begränsat.

Sponsorintäkter och prispengar

För dom olika tjänster en idrottsutövare kan tänkas utföra kan denna få olika former av ersättningar från sponsorer, arrangörer och liknande som kan anses vara en uppdragsgivare.

Det kan vara reklamersättning eller ersättning för deltagande i olika tävlingar för att öka tävlingens värde och status. 

Normalt sett är sådana tillhandahållanden skattepliktiga.

Enligt Skatteverket utgör inte prispengar någon omsättning, alltså ersättning för en tjänst.

I konklusion

Som idrottare eller artist finns det många fördelar med att bedriva sin verksamhet som ett företag.

Bland annat blir det enklare att skilja på privatekonomi och vad man drar in på sin verksamhet i form av prispengar, sponsorintäkter, och liknande, men också dom utgifter man skulle ha såsom träningsläger och utrustning.

Även efter den aktiva karriären är över tar många andra jobb inom sitt fält, och då kanske det kan vara tid för att tänka nytt och anpassa företagsform till det som gynnar ens situation bäst.

Tveka inte med att ta hjälp från någon som kan vägleda dig till rätt lösning för just din situation.

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close