skanesport_desktop-panorama-1

FotbollHyllie IKNyheter

Ur ordförandens perspektiv – Mikael Åström i Hyllie IK

Namn: Mikael Åström
Ålder: 59 år
Yrke: Enhetschef Dataanalys och registercentrum, Region Skåne
Förening: Hyllie IK
Roll: Ordförande

Sammanfatta din historik i föreningen.
– Jag är inne på mitt första år som ordförande och dessförinnan 2 år som styrelseledamot.

Hur många medlemmar och lag har ni idag?
– Vi har ca 800 medlemmar och vi har 23 lag.

Under pandemi ställdes de flesta föreningars arrangemang in helt, som loppisar, bilbingo och annat. Blev ni hårt drabbade?
– Förutom anpassningar i träningsupplägg och inställda matcher som påverkade våra åldersgrupper på olika sätt, fick vi liksom andra föreningar mer eller mindre ställa in alla evenemang i klubben. Betalda deltagaravgifter till cuper kunde ofta inte återbetalas i sin helhet eller ens något. Kioskverksamheten fick ställas in. Förväntade intäkter från egenarrangerade cupper och träningsläger uteblev – men framförallt uteblev möjlighet för barnen att på naturligt sätt åka på läger, cuper mm. Vi har försökt kompensera på ett coronasäkert sätt men det har varit en utmaning – som vi dock lyckats ganska bra med.

Hur ser ekonomi ut i er förening idag?
– Vi har stabil ekonomi med god likviditet. Detta tack vare flera års strukturerat och medvetet arbete gällande både intäkter och sänkta utgifter.

Har ni någon generell målsättning inom föreningen?
– Ja, att vara en breddförening som dessutom utbildar fotbollsspelare, både tjejer och killar, att nå sina individuella maxkapaciteter och därigenom få sportsligt bra resultat som lag. Detta sammanfattas i våra värdeord: Gemenskap, Glädje, Stolthet och Prestation.

Vilka är de stora inplanerade händelserna för föreningen under kommande säsong?
– Mycket glädjande har vi stort intresse och mycket aktivitet i verksamheten, så vi ser fram mot att få ny och fin träningsyta i form av en ny konstgräsplan och 3 5-manna gräsplaner.

Inom framförallt fotbollen, men även i andra idrotter, bedrivs riktade jämställdhets kampanjer för att få fler kvinnor i styrelser och andra ledande roller. Hur jobbar ni med de frågorna?
– För oss är det naturligt att välja kompetenta och engagerade personer på alla poster. Med denna grundidé blir det med automatik en jämn fördelning mellan könen inom föreningen. Vi ser idag inte att vi behöver bedriva speciella kampanjer för att uppnå engagemang från båda könen men naturligtvis bevakar vi att det inte av en slump blir ojämnt fördelat.

Vad ser du personligen mest fram emot under resterande del av 2021? Dels som ordförande i föreningen och dels som privatperson?
– Jag ser fram mot att vi fortsätter etablera harmoni i föreningen. Jag och styrelsen tror på att harmoni, glädje och stolthet i att vara en del av Hyllie IK föder framgångar som gynnar alla våra barn, ungdomar, seniorer och ledare på det sportsliga såväl som personliga planet. Som alla andra ser jag också fram mot normalisering efter en utmanande pandemisituation.

Avslutningsvis, tre snabba
Vår eller Höst –Vår
Köttgryta eller Fiskgryta – Köttgryta
Rödvin eller Vitvin – Alkoholfritt

Avslutningsvis ska det vara kul att gå till jobbet. Detta översätter vi till fotbollens värld med att det ska vara kul att gå till träning, det ska vara kul att träna, det ska vara kul att gå från träningen väl medveten om att man blivit lite bättre – och dessutom haft roligt. För att uppnå detta behöver vi såväl som andra föreningar och företag göra små justeringar med jämna mellanrum. Och det gör vi aktivt.

Foto: Privat

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close