skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

Så ser det ut när Jägersro flyttar för att bli bostäder

Jägersros trav- och galoppbana ska väck.
Eller rättare sagt, flyttas ett par hundra meter österut där dagens träningsbana ligger.
Allt för att ge plats åt ett nytt bostadsområde.

FOJAB har utsetts att gestalta den nya stadsdelen på Jägersro i Malmö. På platsen för travområdet ska Öresundsregionens mest hållbara stadsdel ta form.
Stadsbyggnadsidén fokuserar på tre stråk som knyter samman stadsdelen med omkringliggande områden, och som möts i en stor central park. Ett urbant stråk blir stadsdelens kommersiella tyngdpunkt med handel, service, bazaarer och loppisar. Urbana byar med myllrande gränder och grönska möjliggör för möten och lokal gemenskap.

– Vi uppskattar särskilt att FOJABs förslag är så väl förankrat på platsen och i Malmö. Vi tycker också att de lyckats mycket väl med att skapa en hållbar stadsdel med plats för mycket trygghet och gemenskap. De har verkligen i boendemiljöer, gröna oaser och platser för samvaro lyckats gestalta vår vision om att Jägersro ska bli Öresundsregionens mest hållbara stadsdel, säger Ulrika Lindmark.
– Det är med stolthet och glädje som vi tar oss an nästa steg i Jägersros utveckling. Strukturplanen innebär att flera nya värden, stråk och funktioner tillförs östra Malmö, som så väl behövs och som kommer att innebära en stor förändring för staden, säger ansvariga arkitekten Magdalena Hedman på FOJAB.

Strukturplanen kommer att bearbetas under hösten och presenteras för kommunen i december, varpå planprogramarbetet inleds. Preliminär första inflyttning i det nya området är 2028.

På det närmare 60 ha stora markområdet öster om den nuvarande anläggningen påbörjas snart uppförandet av ett nytt Jägersro. Med målet att skapa ett ledande hästcenter i Europa anläggs bla en 1400 meter lång och unik travbana, publik byggnad, travskola, service-byggnad och ett naturområde.

Hur nya Jägersro ska se ut kan läsas mer om här:

Så ser nya Jägersro travbana ut – byggstart i vår

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close