skanesport_desktop-panorama-1

NyheterPingis

Petra Sörling skriver svensk idrottshistoria

Den 24 november skrevs ett stycke svensk idrottshistoria när Petra Sörling valdes till ny president i det internationella bordtennisförbundet, ITTF.

I samband med världsmästerskapen i Houston höll ITTF sitt årsmöte, Annual General Meeting, AGM. ITTF bildades 1926 och är världens största idrottsförbund sett till antalet anslutna medlemsländer, 226 stycken.

Petra Sörling, som även är ordförande i det Svenska Bordtennisförbundet, har sedan 2009 tillhört styrelsen, Executive Committee, och har sedan dess haft flera tunga ansvarsområden såsom ekonomi och finans, HR, para, utbildning samt varit initiativtagare till ITTF:s hållbarhetsarbete.

Under AGM väljs var fjärde år en president samt åtta deltagare till styrelsen och Petra Sörling valdes som första kvinna någonsin till president för ITTF de närmaste fyra åren. Hon blir då en av fyra kvinnor som innehar presidentposten inom idrottsförbund anslutna till den olympiska och paralympiska rörelsen.

– Jag är enormt hedrad och glad över förtroendet jag fått från bordtennisfamiljen att leda ITTF in i framtiden samt ödmjuk inför uppgiften. Bordtennis har en lång tradition med stark närvaro världen över. Nu firar vi och njuter en kort stund över denna framgång men imorgon sätter vi igång arbetet, säger en glad och lycklig Petra Sörling i ett pressmeddelande.

Manifest byggt på fyra pelare
I oktober lanserade Petra sitt manifest samt officiell webbsida som innehöll ett antal områden som identifierats som de som ska genomsyra det strategiska arbetet för ITTF inför framtiden.

– Vi behöver arbeta hårt med att ena den internationella bordtennisfamiljen, det kommer vara en av nycklarna till framgång. När det gäller vårt hållbarhetsarbete ska vi också arbeta målmedvetet för att bli ett idrottsförbund som av andra uppfattas som en föregångare och förebild.

Vidare behöver vi också stärka arbetet med good governance då dess kontrollmekanismer är ledstjärnor att följa för alla idrottsförbund. Slutligen ska vi också prioritera att utveckla de affärsmässiga delarna för att på så sätt kunna skapa en stark och hållbar organisation. Tillsammans med våra partners och intressenter ska vi öka kännedomen om vårt varumärke, stärka våra rättigheter och knyta befintliga och nya sponsorer tätare till oss, fastslår Petra Sörling.

Officiellt tillträder Petra Sörling som president den 24 november och hon tar över efter Thomas Weikert från Tyskland som tillträdde 2017.

Petra Sörling sitter också i styrelsen för Sveriges Olympiska Kommitté, SOK.

Foto: Per Hällström

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close