skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

”Fungera Mera” i Helsingborg ska få fler funktionsnedsatta till idrotten

Arvsfondsprojektet Fungera Mera i Helsingborg arbetar för att få fler personer att komma ut i idrottsrörelsen.
Under tre söndagar i följd har prova på-verksamhet i Olympiahallen ägt rum och redan nu ses positiva effekter på satsningen.

Lars Olsson är projektledare.
– Fungera Mera finns till för att fler personer med funktionsnedsättning i Helsingborg ska få möjlighet till idrott och rörelseglädje. Vi vill också stödja, stimulera och hjälpa föreningar att bli mer inkluderande. Något som ligger i linje med Riksidrottsförbundets målsättning om inkluderande idrott för alla och ett livslångt idrottande Hur det ska göras är den svåra frågan.
– Man kan inte bara öppna dörrarna, det krävs viss förberedelse samtidigt som ledarna bör ha kunskap kring hur man bäst leder och hanterar målgruppen. Här kan projektets handbok vara till hjälp och Fungera Mera anordnar även utbildning för föreningsledare. Sen finns där en del föreningar idag som är duktiga på att arbete med inkludering. Men generellt sett det kan alltid bli bättre, säger Olsson.

I Olympiahallen hålls under tio söndagar, mellan 13-15, prova på-möjligheter där vem som helst är välkommen att delta. Under denna andra söndag var det ett 30-tal personer som spelade badminton, padel, pingis, boccia och golf.
Under två timmar testades sporterna på och padeln syntes vara speciellt uppskattad.
Lars Olsson menar att responsen har varit god och att det är viktigt att Fungera Mera blir en aktiv aktör – och inte bara en skrivbordsprodukt
– Jag har varit projektledare sedan september och alla jag träffar tycker att det är bra. Alla tycker att det här är rätt. Sedan är det en utmaning att få så många som möjligt att bidra så att vi får så många aktivitetsmöjligheter som möjligt. Det är en av utmaningarna och där hoppas jag att HISO kan var en viktig samarbetspartner för att kunna nå ut. Steg ett måste bli att skapa möjligheter och att synas. Steg två att utveckla det.
Hur då?
– En bra början kan till exempel vara att föreningar startar motionsgrupper där alla kan delta, oavsett ålder, kön eller funktionsnedsättning – där det bygger på att ha kul. Motionsgrupper kan samtidigt även vara ett alternativ för att behålla unga längre i föreningslivet. Men det är samtidigt viktigt att varje förening hittar en egen lösning som passar just deras förening.
– Fungera Mera har stått för en utbildning med RF Sisu och vi kommer att ta upp den igen, för det är en förutsättning för att det ska bli bra. Sedan finns det mycket expertis hos vår styrgrupp, inte minst hos DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet).

Solo Hammar arbetar som friskvårdskonsulent på Filborna Gymnasiesärskola och träffar ungdomarna där dagligen. För honom är Fungera Mera ett nytt, men mycket välkommet, tillskott. Många barn med funktionsnedsättning har begränsat möjligheter till idrott och rörelse, menar han.
– Det finns en begränsning överlag för att kunna ta del av samhället i stort och att känna ett sammanhang. Deras världar blir extremt små. Vårat samhälle bygger på att vi kategoriserar människor och detta är en grupp som kulturellt sett blir undangömda. Det var inte många år sedan de gömdes undan helt. Jag brinner för att bryta normerna – och detta är ett steg i rätt riktning.
Under två timmar under aktuell söndag var det nästan idel skratt, utveckling och nya upplevelser.
– Om man inte fått uppleva någonting, men sedan får göra det här – s får de en aha-upplevelse. ”Varför har inte jag fått möjligheten tidigare” undrade någon. De här människorna har lika stort behov som alla andra att känna att man lever och den här prova på-dagen bidrar till det.
– Detta blir en upplevelse, någonting att prata om när de kommer tillbaka till skolan och förhoppningsvis sprider det sig när de pratar med sina vänner. Föräldrarna har ju kört hit dem så det finns en vilja inom gruppen, säger Solo – samtidigt som han tillsammans med elever på skolan kom överens om att de absolut skulle tillbaka till hallen.

Henrik Andersson, ordförande i DHR Helsingborg (bilden):
Hur stort är behovet för funktionsnedsatta att komma i rörelse?
– Överlag mycket stort. Vi har inte full koll på alla i målgruppen i Helsingborg och räknar med att det finns flera tusen som inte är medlemmar i DHR som skulle ha nytta av att hitta vägar ut i föreningslivet. Tack vare Fungera Mera-projektet har vi kunnat nå ut till många fler och vi börjar redan se effekter. Vi måste kommunicera ut vad som händer och arbeta långsiktigt.
När denna intervju görs arrangeras testverksamheten för tredje söndagen i följd.
– Responsen har varit god. Man måste utgå från noll, men många som kommer hit kommer uppenbarligen tillbaka. Ordet sprider sig. Idrotten är inkluderande och detta är ett bevis på det.

När de tio prova på-söndagarna har avverkats är målsättningen att DHR ska driva verksamheten vidare i liknande form.

Related Articles

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2