skanesport_desktop-panorama-1

Nyheter

Eldsjäl i Linero mottagare av nyinstiftat pris

Linda Grenander från Linero IF var den första stipendiaten någonsin att tilldelas Lindbergstipendiet.
Utdelningen skedde i samband med Skånes Fotbollförbunds årsmöte.

Den nystiftade fotbollsfonden har inrättats med syfte att stödja och stimulera initiativ som motverkar rasism och diskriminering och främjar hbtqi-personers lika rättigheter samt möjligheter och som i samma anda driver utveckling av fotboll och futsal framåt i Skåne.
Utdelning från fonden kommer ske årligen med 5 000 kronor till utsedd/a stipendiater.
Initiativet till fonden kommer från Andreas Lindberg. Andreas bor för närvarande i USA men är Skåning från början. Andreas brinner för den skånska fotbollen och vill med sitt engagemang i fonden vara en del av utvecklingen av fotbollen i Skåne. Alla människors lika rättigheter och möjligheter kopplat till sin idrottsutövning inom fotbollen.
Juryn består av Andreas Lindberg och Skånes Fotbollförbunds styrelse.

Motiveringen när Linda Grenander tilldelades stipendiet var följande:
Med engagemang, driv och ett aktivt ledarskap som både tränare och styrelseledamot, verkar årets stipendiat i sin förening för att öka medvetenheten om vikten av en jämlik fotboll och lika förutsättningar för alla.
Hon har bland annat initierat Locker Room Talks tränarutbildning, en ekonomisk modell och administration av fond som bidrar med ekonomiskt stöd till medlemmar med begränsade resurser och en långsiktig och hållbar fotbollsverksamhet för flyktingar.

Related Articles

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2